BHD.GDPT Bà Rịa Vũng Tàu thăm các đơn vị GĐPT trong tỉnh.

3b40fac64155800bd944

Theo truyền thống hằng năm, nhân mùa Phật đản Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu đều tổ chức đoàn thăm viếng chiêm  bái các lễ đài Phật đản, vấn an Chư Tôn đức trong tỉnh, thăm viếng, sách tấn tinh thần huynh trưởng và đoàn sinh các đơn vị GĐPT trong tỉnh.

Phật đản phật lịch 2566 năm nay lại về trong tình hình xã hội dịch bệnh covid-19 đã có dấu hiệu giảm dần, vì thế hầu hết các chùa đều tổ chức lễ Phật đản với sự tham dự đông đảo của phật tử gần xa. Trước mùa phật đản BHD tỉnh đã có văn thư đề nghị các đơn vị nhanh chóng tổ chức sinh hoạt bình thường trở lại và tổ chức nhiều loại hình sinh hoạt thật sinh động để đón mừng Phật đản và tạo sự sống cho đơn vị, kêu gọi các đoàn sinh trở lại sinh hoạt định kỳ như thường lệ. Thực hiện theo tinh thần văn thư của BHD tỉnh hầu hết các đơn vị GĐPT trong tỉnh đều nô nức tổ chức thực hiện lễ đài Phật đản, treo cờ trang hoàng tại tư gia để thiết thực đón mừng Phật đản, các đơn vị tổ chức cắm trại, văn nghệ cúng dường… để đón mừng Phật đản. Năm nay BHD tổ chức thành 3 đoàn  để chia nhau đi thăm viếng tất cả các đơn vị trong tỉnh. Tại các trú xứ BHD đã chiêm bái lễ đài, vấn an Chư Tôn đức trú trì, thăm hỏi và gặp gở  Ban Huynh trưởng và đoàn sinh trong đơn vị. Tại mỗi đơn vị đại diện BHD đã dành thời gian nói chuyện, thăm hỏi và sách tấn tinh thần tu học của các huynh trưởng và đoàn sinh. Đồng thời cũng mong mỏi BHT các đơn vị kể từ bây giờ cố gắng vượt qua mọi trở lực, chướng duyên để duy trì nề nếp, chuyên cần tu học và phát triển đơn vị. Trong hai đêm 14, rằm các GĐPT Khánh Quang A, Khánh Ân, Khánh Duyên, Khánh Long, Khánh Lạc, Khánh Vân, Khánh Minh, Khánh Hỷ… đã tổ chức văn nghệ sân khấu cúng dường, các đơn vị còn lại hầu hết để tổ chức văn nghệ lửa trại hoặc văn nghệ quanh đèn…Đặc biệt Phật đản năm nay GDPT Khánh Ân đã thiết trí một xe hoa rất đẹp diễu hành các nẻo đường trong xã Cù Bị hai đêm 14 và rằm, được đồng đảo Phật tử tháp tùng trên suốt các lộ trình. Mùa Phật đản phật lịch 2566 đã được lam viên Bà Rịa Vũng Tàu hân hoan chào đón trong tinh thần hỷ lạc vô biên.

VP.BHDBRVT

0a15b54f11dcd08289cd

1da61097b405755b2c14

3b40fac64155800bd944

4d4a018eba1c7b42220d

7aa2906c34fff5a1acee

7dff3b889f1a5e44070b

7e7a417ee5ec24b27dfd

7e3280453ad6fb88a2c7

8a33b4f40d67cc399576

8f53fd6b59f998a7c1e8

9b23f5bd512e9070c93f

47d6429af80939576018

51fc6323d8b119ef40a0

82aa23059a965bc80287

85c8e33a41ac80f2d9bd

86c5373f92ac53f20abd

92a0c57487e546bb1ff4

724fe7825c109d4ec401

846a0b13ae806fde3691

1166cbcd705fb101e84e

4694dd7e7fe8beb6e7f9

39135ae2e071212f7860

60471f9ca70f66513f1e

68761eff106dd133887c

318813a01732d66c8f23

6825976d8dff4ca115ee

9133913d35aff4f1adbe

296689432fd0ee8eb7c1

9135126208f0c9ae90e1

a6ffe3db47498617df58

aba72f598dcf4c9115de

b19c8cb42826e978b037

b1510e4db7de76802fcf

b65238359da65cf805b7

c45a17b4b522747c2d33

c4851c62a4f165af3ce0

c126456abbfc7aa223ed e44a42d1f942381c6153 f564cbf3c561043f5d70

fcfc6fb4cb270a795336

z3414178273194_2d156d17405f69025bcf38dfef21e905

z3414178301665_1a40cad9688df973c27a1edf73c2115b

z3414178323051_18afce390cd00aa0c584206376e7d60b

z3414178372872_62372f824b11f219bdb59e5e84a09b51

z3414178374214_9edc5adc4f8b8d539fc10e3baee7dcb0

z3414178375963_ef64b69d5fe6d6b1f4ed525674893547

z3414178376919_1c5469778f1d5384bcff6ea6f31d7ae6

z3417864451487_acc6ef48778bc911a6eafb98868e4758

z3417864460056_abfd3d8d010bcccb61cb6f0bfca4cbd8

z3417864468992_a5718847f55cfa6cfe3fdf78b3794aac

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb