GĐPT KHÁNH ÂN TỔ CHỨC LỄ VU LAN BÁO HIẾU

.z3643862689350_ab896ca6119c2d43f39573d31fee50cf
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát Ma Ha Tát
Lại một mùa Vu Lan nữa lại về trên khắp mọi miền quê hương – Mùa mà quý phật tử khắp nơi đều hướng về Tam bảo để cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ , thất thế phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta được siêu sanh Cực Lạc Quốc.
Đức Phật có dạy ” cha mẹ hiện tiền như Phật tại thế” là một người con Phật chúng ta luôn ghi khắc trong tâm. Và phương châm của đơn vị là phải luôn thể hiện sự tri ân và báo ân với những vị tiền bối đã tạo dựng nên đơn vị ngày nay
Nhằm thể hiện sự cúng dường đó – GĐPT Khánh Ân chúng em có tổ chức đợt Trại Mục Kiền Liên 25 – PL 2566 vào các ngày từ 11-14/8/2022 .
Trong đợt Trại này đơn vị chúng em vui mừng chào đón anh Trưởng Ban BHD Tỉnh BRVT cùng quý anh chị Uỷ Viên Ngành Đồng đến thăm và động viên BHT cùng toàn thể trại sinh
Dưới đây là một số hình ảnh của 4 ngày Trại:z3643862683130_f4abf62b99f75d4428e2b80ca3af3c75
z3643862689350_ab896ca6119c2d43f39573d31fee50cf
z3643862693367_163088afe1d69e96fd7369a9a87de38e
z3643862699143_d1e94f598d7beafe6672dc29d0d93018
z3643862703220_14b24cc1d23a4d58ce85bdbcaaaabd13
z3643862717271_f7c62f55ec48fbef3474269447d94ff1
z3643862749674_ce8db2f3f0523d073228c9bbaf7854b1
z3643862761560_b5f6143062d0de4af0b00a4685c11db9
z3643862763227_e44685678c1e97520376baca45d5f2f5
z3643862771087_0d71272e0e6c615a3718739f5493488d
z3643862779150_118b026abdb174c05fec75eaf4c4d054
z3643862788360_e55276741e07882a39d1816ab2659f92
z3643862859271_8653f6f9c6a57a59f827221c39dcbe37
z3643864894010_cab51f2df28720c43184410233647059
z3643864906297_4a2ac5b46661844f100ca82b1b13d77d
z3643864911872_46a9801cdfa792fc08460b8510fce7f3
z3643864920397_a3d024d6481a6689f9b49d5c82632a00
z3643864988386_876288f90194e244445c3076f4e322fb
z3643864993385_376af1e4d4bb95073a55d2da38278dec
z3643865021484_3f6623ee97040337d1e111dfd9dc65ef
z3643865027525_83909121471bddef13df55b0213e0d81
z3643865066898_0fd7a616d3cedb19a66508b3338906b2
z3643865089879_7dc5d0e5afab1b129f849c4eae64a52f
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb