ỦY VIÊN NAM PHẬT TỬ BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GĐPTVN THĂM VIẾNG NAM PHẬT TỬ GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU

z3681622664489_98708ef1e56a45f0b3d6f8541020b467

           Theo kế hoạch của Ủy Viên Nam Phật Tử BHD Trung Ương thăm viếng các tỉnh thuộc miền Khánh Hòa. Nhằm động viên tinh thần tu học sinh hoạt của ngành Nam Phật Tử Gia Đình Phật Tử Việt Nam nói chung, cụ thể phát triển Nam Phật Tử Gia Đình Phật Tử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng. Nhất là trong thời gian Đại dịch covid-19 vừa qua đã ảnh hưởng lớn đến việc tu học và sinh hoạt của Ngành Nam Phật Tử. Nay cuộc sống đang dần vào ổn trở lại, quý anh Ủy viên Nam Phật Tử Ban Hướng Dẫn Trung Ương muốn nắm bắt thực trạng sinh hoạt của từng đơn vị để có hướng đóng góp, xây dựng trong sinh hoạt và tu học của ngành. Các anh đã thân lâm về thăm viếng, động viên, đôn đốc tình hình tu học và sinh hoạt hiện tại của tỉnh nhà. Đồng thời qua đó quý anh cũng muốn lắng nghe báo cáo của Ủy viên nam Phật tử, cũng như những tâm tình của Huynh trưởng và Đoàn sinh Nam Phật Tử trực thuộc các đơn vị trong tỉnh để định hướng và có kế hoạch xây dựng, hỗ trợ Nam Phật tử ngày càng phát triển hơn.

         Và thế là đúng 14h ngày 28/8/2022 phái đoàn thăm viếng gồm các anh Huynh Trưởng cấp Tấn Tâm Phước-Bùi Văn Thọ Uỷ viên Nam Phật Tử Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam, Huynh Trưởng cấp Tấn Tâm Huy-Lê Thái Quốc Hoàng Phụ Tá Uỷ viên Nam Phật Tử Ban Hướng Dẫn Trung Ương, Huynh Trưởng cấp Tín Quảng Đạt-Nguyễn Văn Thịnh Phụ Tá Uỷ viên Nam Phật Tử Ban Hướng Dẫn Trung Ương. Về phía Ban Hướng Dẫn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với sự hiện diện của Huynh Trưởng cấp Tấn Tuệ Hòa-Trần Bình Phó ban ngành Nam Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Bà Rịa Vũng Tàu, Huynh Trưởng cấp Tín Tâm Quang-Nguyễn Đạo Uỷ viên Nam Phật Tử Gia Đình Phật Tử Bà Rịa Vũng Tàu và Huynh Trưởng cấp Tín Minh Hội-Nguyễn Hiệp Phụ Tá Uỷ viên Nam Phật Tử Gia Đình Phật Tử Bà Rịa Vũng Tàu. Tham gia tiếp đón quý anh Nam Phật Tử Trung Ương hôm nay với sự tham gia của 6 đơn vị trên tổng số 8 đơn vị trong tỉnh có đoàn Nam Phật Tử với tổng số hiện diện gồm 39 Đoàn sinh và 6 Huynh trưởng.

Buổi trò chuyện hết sức thân mật, cởi mở của các Huynh trưởng và Đoàn sinh của các đơn vị cũng giúp cho Ủy viên ngành hiểu hơn tâm tư nguyện vọng cũng như những khó khăn thực tại của các anh trong quá trình sinh hoạt cũng như tu học. Anh em đã truyền lửa cho nhau, các đơn vị chia sẻ những mô hình sinh hoạt cũng như sự khéo léo cầm đoàn để duy trì và phát triển đoàn sinh. Các anh đã chia sẻ rất sôi nổi.  Sau đó Ủy viên ngành ghi nhận những đóng góp của các đơn vị và anh đã đúc kết gợi ý cho các đơn vị bằng tình thương và trách nhiệm mà chúng ta sẽ duy trì và phát triển ngành ngày một vững chắc.

Buổi thăm viếng của phái đoàn Nam Phật tử BHD Trung Ương dành cho Huynh trưởng và Đoàn sinh Nam Phật Tử Gia Đình Phật Tử Bà Rịa Vũng Tàu kết thúc trong tình thân ái, các anh chia tay trong sự hỷ lạc.  z3681622681527_3845bfc4eb8b1d990c02c03c381267f9
z3681622609160_822af0797054bb7067e44c591291dd66

z3681622614141_b52a8108beaaff0b99c97e875d9f87d8

z3681622619041_3cb131205545ab03205ff6822981cdea

z3681622619373_a9b8e67ce697a5b272f7cd24fceef38f

z3681622623895_bf6355bff54ccdff1c9ee2a63142a77e

z3681622626509_f454688893ba55052edf2b0ba9ab4a1d

z3681622628860_cf58164d461244acd32300132f450494

z3681622630300_e92afa8b3a00662883ff6cd21c060f96

z3681622632834_492eb00112d5a33fb87706873956d4a4

z3681622643396_b17d9a36d4730986edccc9da2c174ab8

z3681622643868_229db8d20f51fef1cd4413f4faa66e9c

z3681622650245_0d0142e46fe2ab8bfb0f01063a2c6891

z3681622658242_5c6fa6a5142b010fb4361a4e7b42db49

z3681622658542_17208bde3fa5e0bc2a0faa0afc6a8875

z3681622661475_562b775eb4372ba9d8000ae51fd99683

z3681622664489_98708ef1e56a45f0b3d6f8541020b467

z3681622669967_112f3a07ca500d872caca4681dbfdaaa

z3681622672916_5307a810bd7bf72b57993436389eda34

z3681622679873_3f5f74c753e75656112dc69026a5a43e

z3681622681527_3845bfc4eb8b1d990c02c03c381267f9

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb