Khai mạc Liên trại huấn luyện ANÔMA NI LIÊN 36 – TUYẾT SƠN 30

305624359_5530050210423131_4690399356558810936_n
Thực hiện đề án năm 2022 của Ban Đại Diện GĐPT huyện Xuyên Mộc đã được BHD GĐPT BRVT chấp thuận. Hôm nay, ngày 11 tháng 09 năm 2022 tại Chùa Viên Quang, liên trại huấn luyện Đội, Chúng Trưởng Anôma Ni Liên 36 – Chăn Đàn Tuyết Sơn 30 GĐPT BRVT tại huyện Xuyên Mộc đã được khai mạc. Tham dự liên trại có 157 trại sinh của 14 đơn vị trong huyện Xuyên Mộc trong đó Anôma 30 trại sinh, Ni Liên 58 trại sinh, Tuyết Sơn 69 trại sinh. Có 40 Huynh Trưởng là Ban Quản Trại và đại diện cho các đơn vị về tham dự. Chứng minh lễ khai mạc là Ni Sư Thích Nữ Chơn Minh – Trụ trì Chùa Viên Quang cùng Chư Tôn Đức Ni tại bổn tự. Huynh Trưởng cấp Tấn Tâm Chế – Võ Hữu Khiên Trưởng BHD GĐPT BRVT cùng quý anh chị trong Ban Thường Vụ chủ toạ buổi lễ.
Vào giờ chỉ tịnh trưa, Liên trại có duyên phước được đón tiếp Hoà Thượng đạo hiệu Thượng Minh Hạ Tâm – Chánh Thư Ký Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Phó Trưởng Ban Ngoại vụ Ban Thường Trực Hội Đồng Giáo Giới GĐPT Việt Nam quang lâm thăm viếng, sách tấn và động viên BQT và Trại sinh
305649426_5530054090422743_4300472190343173614_n
305760449_5530055163755969_453226506342888254_n
 306398820_5530053363756149_1548029450628146267_n
305492906_5530058983755587_896337543868129578_n

305559523_5530057910422361_7386829771009098187_n
305623837_5530057117089107_5511652244463658304_n
305641431_5530055303755955_495293905119716828_n
305649426_5530054090422743_4300472190343173614_n
305652743_5530052803756205_2814854793559722635_n
305656103_5530055717089247_1800718060816392241_n
305657253_5530050343756451_6460539293222414101_n
305664377_5530059310422221_8542232393619548871_n
305760449_5530055163755969_453226506342888254_n
305767523_5530053483756137_1725342957747444593_n
305816823_5530050057089813_306893641491761158_n
305844128_5530059223755563_4422253674290481309_n
305940102_5530049727089846_3491567906937763971_n
305979709_5530060117088807_5090854151919310916_n
306045072_5530060067088812_1934348379902426946_n
306335307_5530060177088801_2022568216539729871_n
306398820_5530053363756149_1548029450628146267_n
306527486_5530063977088421_6338624725380533644_n
305580496_5530064277088391_4752130425516348162_n
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb