Lễ tưởng niệm Chư Ân sư của GĐPT Việt Nam

Vào lúc 8 giờ ngày 07.9.Nhâm Dần (02.10.2022), tại Tổ đình Phật Ân Long Thành – Đồng Nai, đồng cử hành trọng thể các Pháp sự:

– Tưởng niệm Chư tôn đức Hội Đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và Chư tôn đức Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới Gia đình Phật tử Việt Nam đã viên tịch.

– Tưởng niệm húy nhật cố Hòa thượng đạo hiệu thượng THIỆN hạ MINH, nguyên Đệ nhất Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ Thanh Niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.

– Chung Thất trai tuần cố Trưởng lão Hòa thượng đạo hiệu thượng THANH hạ HUYỀN, nguyên Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ Thanh niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, nguyên Chánh Thư ký Hội đồng Tăng Già Bản Thệ, nguyên Trưởng ban Ban thường trực Hội đồng Giáo Giới GĐPT Việt Nam.

Chứng minh Pháp sự Lễ tưởng niệm: Đức Trưởng lão Hòa thượng đạo hiệu thượng TUỆ hạ SỸ, Chánh Thư ký, Xử lý Thường vụ Viện Tăng thống GHPGVNTN, Cố vấn Ban Chấp sự Hội đồng Tăng Già Bản Thệ. Hiện tọa đạo tràng Chư tôn đức chứng minh: Hòa thượng đạo hiệu thượng TỊNH hạ NGHIÊM, Cố vấn Ban Chấp sự Hội đồng Tăng Già Bản Thệ; Hòa thượng đạo hiệu thượng ĐỨC hạ THẮNG, Đệ tam Thượng thủ Hội đồng Tăng Già Bản Thệ; Hòa thượng đạo hiệu thượng MINH hạ NGHĨA, Phó Thượng thủ Hội đồng Tăng già Bản thệ; Hòa thượng đạo hiệu thượng PHƯỚC hạ TRÍ, thành viên Hội đồng Tăng già Bản thệ, Trưởng ban Ban Thường trực Hội đồng Giáo Giới Trung ương GĐPT Việt Nam.

Hiệp cùng sự quang lâm của Chư tôn đức Tăng Ni nhị bộ trong Hội đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội đồng Giáo Giới Trung ương GĐPT Việt Nam, Chư tôn đức xuất thân là Đoàn viên GĐPT, Chư tôn đức Tăng trú xứ Phật Ân tự.

Đồng cung đối trước “Tưởng niệm đường” trang nghiêm kính lễ gồm có: Đại diện Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng GĐPT Việt Nam, đại diện Ban Hướng dẫn GĐPT Việt Nam Trên Thế giới, đại diện Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam; đại diện Ban Hướng dẫn, Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT các tỉnh/thị trên toàn quốc; quý đạo hữu Phật tử khắp mọi miền đất nước.

Sau thời khóa thọ trì kinh Di Giáo, Hòa thượng đạo hiệu thượng MINH hạ TÂM, Chánh thư ký Hội đồng Tăng Già Bản Thệ, Phó Trưởng ban Ngoại vụ Ban Thường trực Hội đồng Giáo Giới Trung ương GĐPT Việt Nam, cung tuyên Cung an chức sự Chư tôn thiền đức đăng lâm pháp tịch thành viên Hội đồng Tăng Già Bản Thệ và Hội đồng Giáo Giới Trung ương GĐPT Việt Nam.

Đãi lao Chư tôn thiền đức ân sư, Hòa thượng đạo hiệu thượng THÁI hạ HÒA, thành viên Hội đồng Tăng Già Bản Thệ, Tổng Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Giáo Giới Trung ương GĐPT Việt Nam, ban giáo giới cho Lam viên GĐPT Việt Nam. Thầy ân cần chỉ dạy “…Điều tiên quyết trên hành trình tu học và ứng dụng Phật pháp trong đời sống của người Huynh trưởng GĐPT Việt Nam là phải luôn luôn quy kính Tam Bảo; trưởng dưỡng pháp hạnh và tinh thần vô úy, trung kiên. Nếu không, người Huynh trưởng sẽ đi lệch hướng, bị mai một công năng tu tập…”.

Thay mặt Lam viên GĐPT Việt Nam, Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Hoành Lê Văn San, Phó Trưởng ban thường trực Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng, Phó Trưởng ban Điều hành Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam, cung kính đảnh lễ đón nhận lời chỉ dạy của Ân sư. Toàn thể Lam viên hiện diện đồng thanh Y giáo phụng hành.

Tiếp theo là nghi thức dâng hương đảnh lễ tưởng niệm Chư tôn thiền đức Hội Đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất; Chư tôn thiền đức Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam đã viên tịch. Lễ cung thỉnh tro cốt cố Trưởng lão Hòa thượng đạo hiệu thượng Thanh hạ Huyền nhập Bảo tháp Phổ Đồng tại trụ xứ Phật Ân được cử hành trong không khí thanh tịnh trang nghiêm.

Sau lễ cúng dường Trai tăng, đại chúng thọ trai, pháp sự tưởng niệm tri ân Chư tôn thiền đức ân sư của GĐPT Việt Nam hoàn mãn lúc 12 giờ cùng ngày.

Ban Biên Tập Trang Nhà xin được truyền tải những hình ảnh trang trọng của buổi lễ tưởng niệm Chư Ân Sư tại già lam linh địa Phật Ân.


digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb