GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU VIẾNG TANG.

z3841336500071_dfd954efd625af7291e9d8482b74b18e

Nhận được tin cụ bà VƯƠNG THỊ NHIỀU, pháp danh TỪ VÂN, là thân mẫu của anh Nguyên Phong Nguyễn Ngọc Sương, Ủy viên Thiếu Nam BHD, Gia trưởng GĐPT Khánh Thuận vừa xã báo thân vào lúc 15 giờ ngày 29/10/2022 tại tư gia.
Vào lúc 15 giờ ngày 30/10/2022 BHD tỉnh, BĐD.BHD tại các huyện, thị, Ban Bảo Trợ GĐPT BRVT, Hội đồng HT cấp Tín, Hội đồng HT cấp Tập, Ban Huynh trưởng các GĐPT trong tỉnh, Trại sinh A Dục 12-Lộc Uyển 18 đã đến tại tang đường kính viếng hương linh, nhất tâm cầu nguyện hương linh cụ bà sớm vãng sanh về miền Cực Lạc, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến anh Nguyễn Ngọc Sương và tang gia hiếu quyến.
VP.BHDBRVT

z3841330302157_65da16f91f22c7888a6f4476370ff72d

z3841330502656_b29b19f51bbeb04c5563992d557cafef

z3841331148721_1c4558f1fe1d374f2606fd34b9fcae11

z3841331949649_cd02accf42a0168285d17fdba08e9a5f

z3841333027664_676660a949e5d478ee2c0e309a65200a

z3841336852970_46eb4a9c8efa561c9a6e9aec1cf66bbc

z3841336865930_e7e0a03e89f7f7d6bb91230028ccd23e

z3841336889550_8d126852b98618e82c65d763f8975857

z3841336905111_ceb778aceede13ac56faac96c56d2d32

z3841336529262_079ddbd9558490ba8305c3cbd05ef775

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb