GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU THI KẾT KHÓA BẬC LỰC, BẬC ĐỊNH

.b3c989eed2c70a9953d6
Theo tinh thần văn thư của BHDTƯ về việc tổ chức thi bậc Lực cho Huynh trưởng.
Hôm nay vào lúc 7 giờ ngày 25/12/2022 BHD BRVT tổ chức thi bậc Lực, bậc Định cho Huynh trưởng học viên tại chùa Lạc Bang, Châu Đức, BRVT.
Theo danh sách đủ điều kiện thi bậc Lực thì năm nay bà RỊA vũng tàu có 42 Huynh trưởng học viên bậc Lực gồm có năm thứ I có 22 hv, năm thứ II có 13 hv, năm thứ III có: 4 hv, năm thứ IV có 7 hv, năm thứ V có 6 hv. Về bậc Định có 17 hv thi kết khóa.
Hiện diện điều hành kỳ thi có hội đồng Giám thị bậc Lực và Hội đồng Giám khảo bậc Định đều do Ủy viên Nghiên huấn Thiện Thọ-Nguyễn Văn Lộc làm chủ tịch hội đồng. HTr cấp tấn Mào Phú Thanh, phụ tá Ủy viên Nghiên huấn BHDTƯ về giám sát kỳ thi.
Đến 11 giờ 30 học viên hoàn tất làm bài thi, HĐGT bậc Lực niêm phong bài thi gửi về BHDTƯ. Riêng bậc Định học viên còn ở lại sau giờ thọ trai sẽ được khảo sát vấn đáp với HĐ Giám khảo.
VP.BHDBRVT
701b3c1b6732bf6ce623
b1b73816633fbb61e22e
b3c989eed2c70a9953d6
cee9e3d3b8fa60a439eb
z3987422982708_bb997ecde87c39e6e972c00801fa9c88
z3987423377360_589089820cd673156ab2a75c206748d8
z3987423383588_eca7a9e6ae870712edafd731ea15328e
z3987423389258_591b2b145a22ac0fc40381e4eac4f282
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb