GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức thi vượt bậc đoàn sinh năm 2022

IMG_0168

Để khảo sát  kiến thức 4 bộ môn tu học trong GĐPT  suốt một năm qua. Như truyền thống BHD.GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức thi vượt bậc đoàn sinh vào ngày 8/01/2023. năm nay các bậc học ngành thiếu các huyện sẽ tập trung trại thi vượt bậc tại các trung tâm, Ngành đồng được tổ chức tại các đơn vị. Về phía GĐPT huyện Xuyên Mộc trại thi vượt bậc được tổ chức tại chùa Bửu Lâm, Xuyên Mộc, GĐPT huyện Châu Đức sẽ tổ chức tại chùa Phước Duyên, Châu Đức. BHD đã cử hai đoàn giám sát. Trưởng đoàn giám sát tại huyện Xuyên Mộc là anh Tâm Anh-Trương Ngọc Hùng, Ủy viên Tổ kiểm BHD, đoàn giám sát tại huyện Châu Đức là anh Tuệ Hòa-Trần Bình, Phó trưởng BHD tỉnh cùng kết hợp với Ban Đại Diện BHD tại các huyện để giám sát, hỗ trợ và nắm bắt tình hình thi của các trung tâm và các đơn vị. Nhìn chung năm nay số đoàn sinh dự thi vượt bậc đông hơn năm trước

Mặc dù đầu năm 2022 các em không tập trung về chùa để tu học và sinh hoạt do tình hình dịch bệnh vẫn còn, nhưng sau đó khi tình hình xã hội ổn định trở lại thì  Ban Huynh trưởng của các đơn vị đã tổ chức sinh hoạt bình thường trở lại và tăng cường tu học cho đoàn sinh. Nên tham dự kỳ thi vượt bậc năm nay các em đã có đủ kiến thức về 4 bộ môn tu học theo bậc học của mình để thực hiện tốt bài khảo sát.

HÌNH ẢNH TẠI HỘI ĐỒNG THI HUYỆN XUYÊN MỘC

IMG_0006

IMG_0010

IMG_0014

IMG_0029

IMG_0044

IMG_0051

IMG_0062

IMG_0066

IMG_0082

IMG_0087

IMG_0089

IMG_0092

IMG_0112

IMG_0135

IMG_0158

IMG_0168

IMG_0211

IMG_0265

IMG_0277

IMG_0289

IMG_0297

IMG_0300

HÌNH ẢNH TẠI HỘI ĐỒNG THI HUYỆN CHÂU ĐỨC

z4026436429549_a354368227d25ad31ab2bb9f11e5eafd

z4026436434422_74721b739ff67821762a833f7e8d11ec

z4026436500401_1a8c2960733a4a7f9bd08f0084bfb45c

z4026436505068_b373d5cc7d03b2654091a73cb088df64

z4026436508788_e1e51f1c943b7da276e66d54fff68900

z4026436511455_4d8d7c43b055d5cfce20189fdc7316d2

z4026436512738_8cab87a35a45a167759e9ef474952d53

z4026436522320_4a25dce87905661beef2bb12343b3fad

z4026436525757_c4d4a115fc9dc2d231a579fba9058c6d

z4026436526093_138150e0221056e6d5857df9c9d50559

z4026436532637_8c22a72d8bfd679bd5ec734b3807c5d1

z4026436536182_77c4dd050fa96d74352c6f46ce26a035

z4026436538252_642865cc8be4165c51b901efa1e2470d

z4026436539823_5a9393778631d0c8989f6ba4856ade4b

z4026436547577_ea25612e0796e64a2922bb5ee8e2dc7a

z4026436549556_bd1c35c2ab27e40e7299213ba859a279

z4026436554782_ffed03ae6e552e7f3b03096ceec975a4

z4026436556997_3e03b63f9b349ae67722edd78ef35d32

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb