BAN HƯỚNG DẪN GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU THĂM CHÚC TẾT, VẤN AN CHƯ TÔN ĐỨC.

547270b84ac5919bc8d4
Theo thường lệ hằng năm, mỗi lần xuân về tết đến BHD.GĐPTBRVT tổ chức đoàn thăm viếng, vấn an, Chư tôn đức là thành viên Hội đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN, Ân sư, Cố vấn Giáo hạnh GđPTVN, GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tại các chùa, thiền viện, tự viện, tịnh thất…
Vào lúc 6g30 ngày 12/1/2023 đoàn BHD bắt đầu xuất phát, lộ trình thăm viếng năm nay, đầu tiên đoàn đến thiền viện Toàn Giác, Đồng Nai thăm viếng, thỉnh an Hòa thượng viện chủ thượng Minh hạ Nghĩa, thăm viếng vấn an thượng tọa giáo thọ Thích Nhuận Châu tại tịnh thất Suối Từ. Tiếp theo đoàn về Phật Ân thỉnh an Hòa thượng thượng Minh hạ Tâm, được dùng cơm và trò chuyện thân mật với Hòa thượng, sau đó đoàn tiếp tục về vùng Đại Tòng Lâm , BRVT thăm viếng Chư tôn đức.
Ngày 13/1/2023 đoàn tiếp tục thăm viếng Hòa thượng thượng Minh hạ Bảo, thành viên HĐGG, trưởng ban CVGH.GDPTBRVT và Chư tôn đức trong các trú xứ tại thành phố Bà Rịa, huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc.
Tại các trú xứ, tự viện đoàn BHD.GĐPTBRVT được Chư tôn đức ân cần đón tiếp và chuyện trò, sách tấn tu học thắm tình đạo vị.
Chư tôn đức cũng tán dương tinh thần tôn sư trọng đạo của BHD.GDPT BRVT , mặc dù những ngày cuối năm công việc gia đình và phật sự cũng rất bận rộn nhưng đã sắp xếp thời gian để đến thăm viếng, chúc tết, thỉnh an Chư tôn đức. Đây là một việc làm rất có ý nghĩa mà BHD BRVT đã thực hiện được trong nhiều năm qua rất đáng tán dương.
VP.BHDBRVT
0c1a9ddca3a178ff21b0
1df88bdaaca777f92eb6
3ac2b54f91324a6c1323
3c729387b6fa6da434eb
6b5ca5b39fce44901ddf
9e6c8fc5b4b86fe636a9
50c18396b9eb62b53bfa
68cddb62e11f3a41630e
93ee7ca25edf8581dcce
98a0ea68c815134b4a04
629dd44ce831336f6a20
4420ea90cfed14b34dfc
5751b822875f5c01054e
547270b84ac5919bc8d4
485600623d1fe641bf0e
a29d80e8ba9561cb3884
a73d1c153868e336ba79
b6ae10152a68f136a879
b238820da5707e2e2761
bfce2a17106acb34927b
d288bf2c84515f0f0640
dc8b93bfaec2759c2cd3
e23f402d6250b90ee041
e047d3b9f7c42c9a75d5
eeae9a5ba7267c782537
f805a5a69edb45851cca
fc1626121b6fc031997e
ffe768bb57c68c98d5d7
z4037715064487_39f93df484808ede2cb84b54aa2ebb0a
z4037715068714_fb115bd9e13991b591d6d02687f21e7c
z4037715075981_4c01275ca47b84e1b3e2b409366594e9
z4037715078575_117930ecb33a74904b3c894bf3e98158
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb