GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC LỄ THỌ CẤP TÍN, CẤP TẬP

z4156100431506_0209202482cf1495c2be35652885fdba
Sự thăng tiến tự thân của mỗi huynh trưởng là góp thăng tiến tổ chức và duy trì mạng mạch của GĐPTVN tiếp tục trường tồn. Tinh thần thăng tiến huynh trưởng nhắm vào 3 yếu tố thiết yếu:
- Huynh trưởng cần có khả năng và đạo đức
- Tuân kỷ luật và chịu huấn luyện
- Có bổn phận và trách nhiệm
Đây là nền tảng căn bản để tài bồi phẩm hạnh, dày thêm hạnh nguyện, tinh tấn trung kiên, gánh vác trách nhiệm bằng tinh thần phát tâm lập nguyện, kế thừa sự nghiệp nhà lam.
Thừa ủy nhiệm của BHDTƯ.GĐPTVN về việc ủy quyền tổ chức lễ thọ cấp tín cho các huynhh trưởng tân thăng năm 2022.
Vào lúc 6 giờ ngày 02/3/2023 tại chánh điện chùa Thiên Quang, Ban Hướng Dẫn GĐPT BRVT đã tổ chức lễ thọ cấp Tín cho 3 huynh trưởng tân thăng và thọ cấp Tập cho 4 huynh trưởng được dự vào hàng huynh trưởng chính thức của GĐPTVN.
Buổi lễ đã được tổ chức rất trang nghiêm trọng thể trong sự thanh tịnh, an lạc của một buổi sớm nơi chốn thiền môn
Thượng tọa Thích Thiên Thuận trụ trì chùa Thiên Quang, Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTBRVT đã quang lâm chứng minh, anh Tâm Chế-Võ Hữu Khiên trưởng BHD GĐPTBRVT đã thân lâm chủ tọa cùng với sự hiện diện của hai anh chị Phó trưởng BHD, quý anh chị thành viên BHD, HĐ HTr cấp Tấn, Tín, Tập.
Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh các huynh trưởng tân thăng sau khi đã nghe tuyên đọc về bổn phận, nhiệm vụ , quyền hạn của người huynh trưởng cấp Tín, cấp Tập và phút tự vấn khẳng định sẵn sàng kham nhẫn thọ nhận sứ mệnh mà tổ chức sắp giao phó đã quỳ trước đại hùng bửu điện dưới sự chứng minh của ba ngôi Tam Bảo, sự chứng tri của huynh trưởng đại diện cho tổ chức GĐPTVN, cùng tất cả huynh trưởng hiện diện để phát lời thệ nguyện nhận trách nhiệm, bổn phận trong vai trò một huynh trưởng mới được giao trọng trách.
Anh Tâm Chế đã thay mặt cho tổ chức GĐPTVN công nhận lời phát nguyện và có đôi lời nhắn nhủ các huynh trưởng tân thăng trong nhiệm vụ mới, Thượng tọa chứng minh đã ban đạo từ sách tấn tinh thần tu học của các huynh trưởng và dốc lòng phụng sự đạo pháp, phụng sự ly tưởng gđptvn.
Toàn thể huynh trưởng tân thăng đã đón nhận trách nhiệm và lắng nghe lời sách tấn trong tinh thần hoan hỷ, sẵn sàng thực hiện trách nhiệm vừa thọ nhận
Buổi lễ kết thúc lúc 8 giờ cùng ngày.
VP.BHDBRVT
z4156100423299_5495bcd4a2a5328adcd8ba47cc3f309f
z4156100432466_890664703e2b82c399b55dfbccfdb9e1
z4156100565580_b763a8d27467f2301ad1f10e8810a017
z4156100570809_e77215dbdb3e17a9eec77ed2b550b35e
z4156100574490_e9251fed30206eefa7f7678a74fa1a04
z4156100577254_aa4121295c079b1097091e1268a857f3
z4156100585920_7b16083cbb73cbf008dafc48ecda9cc8
z4156100589277_0a758fbd84573967788df756023c41af
z4156100589405_07b7645319f4bbdaa9fddcd345bca10a
z4156100595143_b1d628584daf53aed2b4c6315259e8f8
z4156100595264_cf0181e0ccc4c5fb82877e0be8b3b36e
z4156100596574_7a36c46ac56e3b8052fb590da8a52319
z4156100603058_1ab748bab5455229136c07257beb23a6
z4156100604097_4680b5a7e419dfc3e1c08cd35adbd3cb
z4156100604661_bbd8d7ba41a07b43e0e69de236e381c9
z4156100609206_fef8b12c182b20e1d4d6ae7f86a5e2c9
z4156100609336_098a889de1913d9d2353d46a3fa5a00b
z4156100611197_0651881db198f09347a9ede91fd6d33d
z4156100432466_890664703e2b82c399b55dfbccfdb9e1
z4156100426763_db01c9a69c0e27b942feb9e3248218fe
z4156100396378_fead4bddc41c4f3f9e66353c74d63d56
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb