GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU VIẾNG TANG

z4236541806420_2c3d594d54853c266155dd4755115244 (1)
z4236542118221_e9f770ad291bec2289303ad6267d92fd
z4235287205567_60db50a1580a756a4cefd60c7bb6a558
GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU VIẾNG TANG
Vào lúc 16 giờ ngày 3/4/2023 sau lễ Tưởng niệm Huynh trưởng cấp Tín Tâm Sáng-Trương Trắc, Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu, Ban Đại Diện BHD GDPT Bà Rịa Vũng Tàu tại các huyện, thị, Hội đồng HT cấp Tín, Hội đồng HT cấp Tập, Ban Huynh Trưởng các GDPT trong tỉnh, Ban Bảo Trợ GĐPT tỉnh BRVT đã tiến hành phúng viếng chơn linh anh Tâm Sáng.
Anh Tâm Chế-Võ Hữu Khiên, trưởng BHD GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu đã thay mặt cho lam viên BRVT phát biểu phân ưu cùng tang gia hiếu quyến. Tòan thể lam viên BRVT nhất tâm cầu nguyện Chơn linh Huynh trưởng cấp Tín, Tâm Sáng-Trương Trắc nương nhờ Phật lực vãng sanh về thế giới an lành.
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A-DI-ĐÀ PHẬT

z4235281757509_2a135f2720afb5a36d991e5d2a1fd3a1

z4235281954257_58f33cf2cf17fd410457694d523c5dc7

z4235282407753_35add3f69628b465977b6fc9893156cf

z4235282610470_b0f805c1f3090c6cef81a9c5b8c4828f

z4235282841548_4b5a2b5ab4f9bc25c99aebab001c8780

z4235283069715_2fe3843a14e20b635bce9678bf04a8b5

z4235283900921_561ab036db1ea62aedd62e18f7c2749a

z4235284289023_26fef5dc008913ddb930ced520a9ca2d

z4235284544638_e7af6ec8197957bb87a827c7515eee95

z4235284767688_8b986875a4f51b00feb22aff94f16899

z4235285391848_193e6c56d4fb4fdd79a731715825727c

z4235286970570_fc74d1d052b23407cf4b211ce6953912

z4235287205567_60db50a1580a756a4cefd60c7bb6a558

z4235287433743_e6020b888e4fbe6b1e6e2f72b1c6d268

z4235287527400_f1acea8b38f58c160a949d963bb55c2a

z4235287901389_f1513cf3680ad7c55c29c1df84b96cee

z4236541881055_053dbc923176d2954b7656e0c09171f4

z4236542017732_7a9b0114edb5183ae0d7f5fa39866994

z4236542118221_e9f770ad291bec2289303ad6267d92fd

z4236542287774_cd5b50579b8d50041500284906f8f8ec

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb