LỄ CẦU SIÊU-THUYẾT LINH-TỊCH ĐIỆN tại tang lễ anh Tâm Sáng-Trương Trắc.

z4239041198272_fff2b4f2272ffd750b05884455820d1a

LỄ CẦU SIÊU-THUYẾT LINH-TỊCH ĐIỆN tại tang lễ anh Tâm Sáng-Trương Trắc.

Vào lúc 18 giờ ngày 4/4/2023, tại tang lễ HTr cấp Tín Tâm Sáng-Trương Trắc, Chư Tôn đức đã tiến hành nghi thức Cầu Siêu-Thuyết Linh-Tịch Điện.

Hòa thượng đạo hiệu Thích Minh Tâm, thành viên Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Giao Giới GĐPTVN đã quang lâm chứng minh, cùng với sự đồng chứng minh của Thượng tọa Thích Nhuận Thiền, thành viên Hội đồng Giáo Giới GĐPTVN cùng Chư Tôn Thượng tọa, Đại đức tăng trong Ban Kinh sư.

Hiện diện tại tang đường có quý anh chị  trong BHD tỉnh và huynh trưởng các cấp, tang gia hiếu quyến, họ tộc nội ngoại và thân bằng quyến thuộc cùng nhất tâm cầu nguyện.

Hòa thượng đạo hiệu Thích Minh Tâm đã cử hành khoa nghi pháp sự thuyết linh và sách tấn tinh thần của tang gia hiếu quyến. Hòa thượng đã tán dương  công hạnh của cố HTr Tâm Sáng, một huynh trưởng suốt đời không quản ngại những lúc gian nguy, chướng duyên khảo đảo mà quyết một lòng trung kiên với tổ chức GĐPTVN. Hòa thượng cũng sách tấn tinh thần tang quyến cần noi gương sáng của  anh Trương Trắc để tiếp nối công hạnh của anh phụng sự đạo pháp, phụng sự lý tưởng, sống cuộc đời đạo hạnh theo giáo lý đức Phật để cho chơn linh anh được vãng sanh về thế giới an lành và sớm hội nhập ta-bà tiếp tục tâm nguyện phụng sự lý  tưởng GĐPTVN.

IMG_3812

z4239040505318_3eacbf513ba68baba9358f6206548390

z4239040529970_d09700ee59454cf019a7e675ad306946

z4239040564309_148f7d7350315b6718a26def80a34245

z4239040613621_845b002afc5cae7e14567f1054179df3

z4239040646495_5170aea5a5f010419604b49658fc8da3

z4239040704807_532f159441e2c77b52c0f8ef04e78837

z4239041114231_70e65a6f51f979ff374051588f71bd6c

z4239041198272_fff2b4f2272ffd750b05884455820d1a

z4239041241235_2481cda45af8a8d11cdb40836a2d5149

z4239041307731_f5f235445539d3f6b47c516aa9931201

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb