BHD GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU VIẾNG TANG

z4476040613660_9964758d17d122fd25013e1fa71e628b
BHD GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU VIẾNG TANG
Nhận được tin cụ bà Nguyễn Thị Ân, Pháp danh Tâm Hậu là thân mẫu của Thượng tọa giáo thọ Thích Nhuận Châu, thành viên HĐTGBT, Phó Chánh thư ký HĐGG.GĐPTVN đã xã báo thân vào lúc 03 giờ ngày 29.6.2023 tại tư gia phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh, Đồng Nai.
Vào lúc 9 giờ ngày 30.6.2023 Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu đã đến tại tang đường đốt nén tâm hương chung lời cầu nguyện hương linh cụ bà pháp danh Tâm Hậu sớm siêu sanh về thế giới Cực Lạc.
Đồng thời kính gửi lời phân ưu đến Thượng tọa Thích Nhuận Châu và tang gia hiếu quyến.

z4476040604515_c852da5e9d3a5989214c4db36919e9b2

z4476040607468_9fd1b971e690dff3af46c15c41b1d9db

z4476040609470_45e5fc852bb348ac56e11846d019c907

z4476040613660_9964758d17d122fd25013e1fa71e628b

z4476040617826_0aa548559696c3745a73c7baca5279e5

z4476040618943_85e98ebca037a1f1c45f04e2717a3058

z4476040618944_2dbc1ae7f39e33ab3b8c09a0bd54b63f

z4476040620133_fcef92b292aef13c31cb404524e8ffa3

z4476040627211_c2ea08dff1a81a057cc85cc1e6849061

z4476040635740_301d156dc5d97c703872dd7840afcd12

z4476040636362_1e7299bc0d69d8dae73e89ad2d2999f1

z4476040638602_7cb63ebed2046c20d7e7a1eb53cff086

z4476040649003_d0e0b8ed6a2b511eea8660f96e0301dd

z4476040652950_253e47cd0fca0808034246d8092a4c02

z4476040656435_8bd8e5e08dec1009d10eed190b10f909

z4476040661354_63b59760eec0c7960726e724e7c50fe1

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb