GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC TU BÁT QUAN TRAI KỲ 3/2023.

 

z4481949844527_d69bfac2175c77ffdf4b8af73f6a895f

 

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC TU BÁT QUAN TRAI KỲ 3/2023.

Thực hiện đề án sinh hoạt, tu học năm 2023, nhằm tăng cường kiến thức nội điển cho huynh trưởng để thăng tiến tự thân trong vấn đề tu học. BHD GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU đã thực hiện truyền thống mỗi năm thực hiện tối thiểu 5 kỳ tu Bát Quan Trai cho huynh trưởng các cấp.

Khóa tu kỳ 3/2023 được tổ chức vào ngày 14 tháng 5 năm Quý Mão ( 1/7/2023 tại Chùa Từ Quang, Châu Đức.

Đã có 106 giới tử tham dự khóa tu bao gồm các Huynh trưởng các cấp và một số đoàn sinh ngành Thanh, Thiếu.

BHD đã cung thỉnh thượng tọa Thích Từ Thanh, trú trì chùa Từ Quang quang lâm truyền giới.

Cung thỉnh Đại đức Thích Đồng Thọ quang lâm thuyết giảng về đề tài “38 pháp hạnh phúc, tức là Kinh điềm lành ( Mangala-sutta) trong Tiểu bộ kinh. Đây là một bộ kinh căn bản cho hành giả tu tập, kinh do đức Phật thuyết cho một vị thiên tử tại khu vườn ông Cấp cô độc. Hành giả, hoặc chính là người huynh trưởng thực hành lời Phật dạy trong kinh này sẽ đạt được cuộc sống an vui hạnh phúc.

Buổi chiều như thường lệ là thời khóa tọa thiền, tụng kinh A-di-đà và sinh hoạt giới tử kiểm điểm lại thành quả của một ngày tu tập và thảo luận những tồn nghi trong nội dung bài thính pháp buổi sáng.

Khóa tu kỳ 3/2023 đã thành tựu viên mãn.

VP.BHDBRVT

z4481949852051_a51f0e2311ae372a04d1096df111298f

z4481949855409_3d256ae6b03c41ca6d97f8cf703bbd73

z4481949858358_8c8dd34890f3990676b989648d68564b

z4481949859973_238c3b37d4693f6be0e596bc55829062

z4481949863747_423e6b93c1963ee2b3c03f820955a10d

z4481949866602_936381f992162d4a5de9369bf48da8f5

z4481949870865_4733d4ad92d8ebb93d14785609b696c9

z4481949871837_a4453c18861c3b7fac31c396934a4f0a

z4481949876152_c1870f3199eb4e7eb60643e258e52eb2

z4481949880310_73fb12d06da30375e70c15b8571f633c

z4481949881145_aa03fa4398cc7d2c60747a422811283a

z4481949882441_4f98cea746d5eb311f633971b1ed1f38

z4481949883574_78534b14fdbfca7526ec23c56baf609c

z4481949895350_452ca7048eadd4c386e8d574fa4d30c8

z4481949897218_05ae8c9a30b3227b83967773681972c4

z4481949898273_da3e4d262379aaf72023785437d09052

z4481949899615_5ab3c54ecdbac21915ca17feaa0319a8

z4481949901038_b2f011a8541bc8274d15e985ab66fc15

z4481949903180_a0382417ba9378428f5b7948bba4c445

z4481949907140_87f4ba38aa0143eeb74ceb449820c719

z4481949907529_244abba2d6ca25f0177abccd4d3d8bce

z4481949918608_e272e4fa5cef470f88ca3f8f1c5f5b5c

z4481949919041_c064f202f2f92634a4689d106996e46b

z4481949921206_176f2f989edc2d5e82963c4a98475536

z4481949922289_0fad2d4c3a8efb96e30dd3d2eb7431a4

z4481949925663_eea4c4c851a6a7a42d1ad2f9bfd34c9e

z4481949928617_a2d2660e6b820bee02dade401edb0dc1

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb