KHÓA ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NHƯ TÂM I/BRVT HỌC KỲ 12.

 

z4481898982393_9dd71ec8fca8a9d610217b469681c802

KHÓA ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NHƯ TÂM I/BRVT HỌC KỲ 12.
Tiếp tục chương trình tu học của khóa Đào tạo Giảng viên Như Tâm I/BRVT, vào lúc 8 giờ ngày 2/7/2023 học viên khóa đào tạo đã tập trung về chùa Lạc Bang để tiếp tục học kỳ thứ 12. Đây là kỳ học thứ 2 của giai đoạn 2. Đây là một giai đoạn hết sức quan trọng: GIAI ĐOẠN THỰC TẬP Tất cả học viên giai đoạn 2 này là tập trung thực tập giảng các đề tài trong chương trình tu học đã được chọn từ trước.
Hôm nay có 6 anh chị học viên được thực tập giảng các đề tài của mình. Hầu hết các học viên thực tập giảng kỳ này đều chuẩn bị kỷ giáo án và chọn phương pháp lên lớp. Sau mỗi tiết giảng đã được Ban Điều hành lớp nhận định, góp ý xây dựng để học viên biết được những ưu, khuyết trong bài giảng của mình.
Đặc biệt trong kỳ học này ngoài sự có mặt đầy đủ của tất cả anh chị trong Ban Điều hành còn có sự có mặt của anh Tâm Chế, trưởng BHD GĐPT tỉnh cũng về dự ngày thực tập giảng từ đầu đến cuối. Sau phần thực tập giảng hoàn tất, BĐH và anh Tâm Chế đã nhận định, đánh giá và góp ý tất cả các bài thực tập giảng hôm nay để anh chị học viên rút ưu, khuyết điểm và rèn luyện kỹ năng lên lớp của mình ngày càng tốt hơn.

z4481899068777_9869b220f73e49b419c93ff0da190a30

z4481899111442_9d01a241bd6a8570cc8ece73d9153614

z4481899187744_8bcb8306778aaa392da60f007473ef9a

z4481899204114_136b1af294e0f2c2ad1fe89f026028ba

z4481899256515_d091fd41695115a4b80808d1bffdbb3c

z4481899314318_2ef4d76b232070af92e7cd7d9085c1d3

z4481899369266_27f6dc725841a6cc6ce267f44587217e

z4481899473288_e539abf1112ff8a6baa996a9b5b2cdcc

z4481899500698_12a6a4d044771d4a69c453731da4ee9f

z4481899541625_668ef356b8df7445c7ace55a55077a27

 

z4481951338842_5afe41f1de157772fcde9e088602048f

z4481951344549_f900cad5363d510b620d0750a08f45bb

z4481951346218_230e0c609491bd31cb8a8a63a5d1bef0

 

z4481899571937_6d07738f9e8e9013991f3ba43c0815f4

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb