GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TU BÁT QUAN TRAI KỲ 4/2023.

z4737641895080_5ec2226a2de9765724b93d46559c66f4

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TU BÁT QUAN TRAI KỲ 4/2023.

Với mục đích trau dồi nội điển, thăng tiến việc tu học, trru7o7ng3 dưỡng đạo tâm cho hàng huynh trưởng, GĐPTBRVT tổ chức 5 kỳ tu bát quan trai hằng năm. Đây là truyền thống duy trì suốt gần mười năm nay.

Khóa tu Bát quan trai kỳ 4/2023 được tổ chức vào ngày rằm tháng 8 năm nay tại chùa Từ Quang, Châu Đức.

BHD đã cung thỉnh Thượng tọa Thích Từ Thanh chùa Từ Quang chứng minh truyền giới và cung thỉnh Đại đức Thích Minh Lễ thuyết giảng.

Tham gia khóa tu có  126 huynh trưởng giới tử và hộ giới.

Buổi sáng giới tử đã được nghe Đại đức Thích Minh Lễ thuyết giảng về đề tài “Mười đại nguyện của Bồ-tát Phổ Hiền”. Đây là một đề tài mang tính phổ quát rộng, bao hàm hạnh nguyện của bồ-tát nghiêm trì giới luật, tu tập thăng tiến tự thân và dấn thân thực hành bồ-tát hạnh. Đề tài đã được Đại đức giảng sư phân tích từng đề mục cô đọng, súc tích dễ hiểu nên các giới tử đã tiếp thu bài giảng tốt và phát biểu những điều chưa nắm vững để giảng sư giảng lại hoặc phân tích thêm.

Buổi chiều như thường lệ là thời khóa tọa thiền và tụng kinh A-di-đà. Sau đó là phần sinh hoạt giới tử, hội chúng cùng nhau thảo luận lại những điểm tồn nghi trong đề tài đã được nghe giảng buổi sáng, đồng thời góp ý, rút ưu khuyết điểm cho khóa tu ngày càng hoàn thiện hơn.

VP.BHDBRVT

z4737641860745_d583648c343932b787100a8001928ef6

z4737641895080_5ec2226a2de9765724b93d46559c66f4

z4737641934180_c6af06114792a85224fadbdcb4eb5432

z4737641936803_2bd873b3717d7d082ff333c1f37270c5

z4737641954431_1d3ed5cd0d01fa78c69c5e5cef9ed59a

z4737641979789_8f2fc895c86fc1e136084a8db4f863c9

z4737642009634_3dd09236e56a790308e54648ecb238da

z4737642037750_398aa74a19fdb797059f4d124c5c5770

z4737642038430_ed8e2ae7b6d8d06646006c38b8484bf6

z4737642052165_803e6778b0b55c0ccdaa29d3fd10ab01

z4737642098032_727381ceb90e7acd819c8894f879f5e6

z4737642098359_2825885a2e02c5f979d7e56adb451ce2

z4737642098359_2825885a2e02c5f979d7e56adb451ce2

z4737642098032_727381ceb90e7acd819c8894f879f5e6

z4737642052165_803e6778b0b55c0ccdaa29d3fd10ab01

z4738447408541_0a03994c08051e4d35d41dd206eb3cde

z4738447407114_5ee02ffa1940763baf4ace467501061c

z4738447404520_83f32748f804d4e012d500fae70b2383

z4738447403652_3938bd07d92cd1fde992841200c91b20

z4738447386988_e160614a4eba12bf941b959ed783f424

z4738447385689_8a3aa1814be8972309974d75fd2da4eb

z4738447383660_6fa53f89894c229b2087e51042b062a5

z4738447376334_ac635b4c4df4c3c1010cf78124d14962

z4738447374278_df3e5ea7c2ec82aad2a002b03e10953e

z4738447372831_ab5a19c46c86a31fb7adec7f88388826

z4738447372678_720a5124540547081f645d09cd6f15b9

z4738447371314_9e48cdc7731e28bd0f79bd27d1032193

z4738447367408_0c1e90efce35ca896b284b41c3db2132

z4738447366628_547250cea473cc70fdf4767400ceea67

z4738447359571_a15ef7f640cd6ac5e876c4438262acde

z4738447346579_3c2f0988c31273ddb47c0111b9de947f

z4738447312363_fbc3ad51f66e7223566d6fc805231339

z4738447331464_4f3309401aeeb18e04512a16e188b2f1

z4738447333071_c85c1cbbfc1f261e7d43cbaff22cdfbb

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb