BHD.BRVT TỔ CHỨC HỌP MỞ RỘNG

z4805054537381_148c813bfb76c837e3f79c8cee94599e

BHD.BRVT TỔ CHỨC HỌP MỞ RỘNG
Nhằm phổ biến một số thông tin về tình hình sắp tới ảnh hưởng tới các hoạt động của GĐPT trong tương lai, đồng thời thảo luận chấn chỉnh về vấn đề quản trị, điều hành tại các đơn vị GĐPT trong tỉnh cũng như phổ biến các phật sự quan trọng trong thời gian sắp tới. Vào lúc 8 giờ ngày thứ bảy 21.10.2023 BHD tỉnh đã tổ chức một cuộc họp mở rộng gồm huynh trưởng là thành viên BHD tỉnh, BĐD.BHD tại các huyện, thị, Hội đồng HT các cấp, Gia trưởng, Liên đoàn trưởng Thư ký các GĐPT trong tỉnh về dự họp.
Tham gia cuộc họp gồm có đông đủ quý anh chị BHD, BĐD.BHD tại các huyện, thị, Hội đồng HT các cấp và huynh trưởng của 30 đơn vị. Tổng cộng có 70 huynh trưởng tham dự phiên họp.
Sau phần nghi lễ anh Tâm Chế, trưởng BHD tỉnh chủ tọa phiên họp phát biểu nêu rõ lý do mới các huynh trưởng về dự và cũng mong tất cả các huynh trưởng dự họp cùng tư duy, thảo luận, tham gia ý kiến để thấu triệt vấn đề và đề ra các giải pháp thực hiện.
Các huynh trưởng đã phát biểu đóng góp ý kiến, nêu quan điểm và thống nhất các giải pháp để thực hiện thành toàn các phật sự trong thời gian sắp tới.
Cuộc họp kết thúclúc 11g 30 cùng ngày trong niềm hoan hỷ.
VP.BHDBRVT

z4805054480725_7a910951b67a063cfd1c90200b3a0792

z4805054498987_0be263370982d4feb63f87559cffaa3e

z4805054516773_0d777d84da2aca3ac9e2c2e75f708eaf

z4805054537381_148c813bfb76c837e3f79c8cee94599e

z4805054578122_4b208c2a9840af21015c066b81e7edcc

z4805054595702_37f6c3f70f40794164d5e56511dd8dd8

z4805054595773_5456f1afcc969c61cb4447deac7315b5

z4805054623897_6be0b67c50fca7aa3db07c74748ae79e

z4805054639950_5c8e3a9e3682794ea5a9dc9db17994d5

z4805054657656_30585c03404d0aa5b8761bc012a2be6e

z4805054686999_2a41a7810a7849a443c4c3e5ff5250d7

z4805054690722_cc6c3df21577f6d26624ab5599cbec05

z4805054705566_1d4fb1374279073d0688ef7f34cd13a7

z4805054734311_9431433f260e7ca13aa7dee86f46ff3d

z4805054747318_2f5aa5eb8a11d7f5af8390b1be1d8d13

z4805054754534_c9f9523174fed62cb95bc4adfa8d73de

z4805054777236_45f12b53d605b6b7c5cb6a94e60f9332

z4805054792090_528e1fa5f2d810a08d34eeb902c14a21

z4805054810062_f09a00a8cce45e1da6ca30d5e0ee8f07

z4805055079150_c7730e4ead53d106370a24f37a15f99c

z4805055101664_f4e77880c6341575fd3ebe6b42988e41

z4805055122959_c26632d646ac3b72163307b63bb43092

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb