Khóa Đào tạo Giảng viên Như Tâm 1/BRVT học kỳ thứ 17.

z4851280200597_f5ca1430605b11c2a34c81abe7fceeac
Khóa Đào tạo Giảng viên Như Tâm 1/BRVT học kỳ thứ 17.
Để tiếp tục chương trình học giai đoạn 2 của khóa ĐTGV Như Tâm 1/BRVT, vào lúc 7g30 ngày 5 tháng 11 năm 2023 toàn thể quý anh chị trong Ban Điều Hành và học viên tập trung về chùa Lạc Bang, Châu Đức để tiếp tục học kỳ thứ 17.
Tại kỳ thứ 17 này học viên sẽ tiếp tục thực tập giảng vòng 2. Ngày hôm nay có 6 anh chọ học viên sẽ thực hiện phần thực tập giảng của mình với những bài học dành cho các bậc học Ngành Thiếu trong GĐPT. Sau mỗi bài giảng BĐH sẽ nhận xét đánh giá về cách thức soạn giáo án, cùng kỹ năng lên lớp, nghệ thuật diễn giảng và nội dung bài giảng để anh chị em học viên có kiến thức rèn luyện cho bản thân những kỹ năng diễn giảng, đồng thời cũng được tiếp nhận thêm những kiến thức về nội điển, ngoại điển và kiến thức phổ tông.
Anh Tâm Chế, trưởng BHD GĐPTBRVT đã đến dự suốt thời gian học, cuối ngày anh phát biểu nhận xét, đánh giá qua quá trình thực tập của học viên và sách tấn tinh thần tu học, rèn luyện của anh chị học viên.

z4851279961070_f4019cbd1ad356453e3319f2412adbd6

z4851279982639_d814c547d79dbf5b27cfbfc0cb443d42

z4851280002829_d8dfbb047f42f1988c8bcf68d34f3173

z4851280007155_d04cfe41cf13bd8b886a53f9edfb5d7c

z4851280026797_1449467e65173a11e7afbf247763fb96

z4851280037877_c18854cf6b4cbd2ffa80c3504c39a9cf

z4851280057527_bd1748fcb64ca14abb739758b848e1f1

z4851280067333_65887bd2968d944a48024cf647554184

z4851280068782_b7e5ba04d9883ce9083958352c7ac91c

z4851280113209_a2051afdb8f07e6779c6fbdb25916748

z4851280131437_9bc6f8dab617796db39d5c4d1b90af61

z4851280149548_3d46a3be493a5239e8ff27a1a7142e50

z4851280165679_c43fc22b1a0cc2be3e6ded0b5f312c66

z4851280165780_8c428ab487f95c7b67158991ddd5da66

z4851280200597_f5ca1430605b11c2a34c81abe7fceeac

z4851280213081_81c30f609294bceb3ee3f5df3d135987

z4851280240343_e1a2bc95cf7162d886d4e5daa6aabfaf

z4851280242595_42776ffca220bfab533f9fe193ffca05

z4851280251455_3177f88f30ab72a25c173253d6c3866d

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb