GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC LỄ: PHỦ KỲ, TRUY THĂNG, TƯỞNG NIỆM VÀ PHÚNG VIẾNG TẠI TANG LỄ HTR TÂM LINH-NGUYỄN HỮU NGUYÊN.

z4967693463785_a8c3f62c20d8658613d0d46836d857e0 (1)

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC LỄ: PHỦ KỲ, TRUY THĂNG, TƯỞNG NIỆM VÀ PHÚNG VIẾNG TẠI TANG LỄ HTR TÂM LINH-NGUYỄN HỮU NGUYÊN.
Vào lúc 14 giờ toàn thể huynh trưởng các cấp của GĐPTBRVT đã vân tập về tang đường anh Tâm Linh-Nguyễn Hữu Nguyên, nguyên Phó Tổng thư ký BHD.GĐPTBRVT, nguyên Ủy viên Văn nghệ BHD.GĐPTBRVT, Gia trưởng GĐPT Khánh Bình để tổ chức các nghi thức Phủ kỳ, Truy thăng HTr cấp Tấn, Lễ Tưởng niệm và Phúng viếng.
Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng đạo hiệu Thích Minh Bảo, trưởng ban CVGH.GĐPTBRVT quang lâm chứng minh, sự hiện diện của anh Tâm Chế-Võ Hữu Khiên, trưởng BHD.GĐPTBRVT, quý anh chị thành viên BHD, BĐDBHD tại các huyện, thị, Hội đồng HT các cấp, BHT các đơn vị GĐPT trong tỉnh cùng với sự hiện diện của quý đạo hữu Ban Bảo trợ GĐPTBRVT.
Trong buổi lễ anh Không Tùy-Trần Quốc đã tuyên đọc tiểu sử anh Tâm Linh, anh Thiện Thọ-Nguyễn Văn Lộc tuyên đọc quyết định truy thăng HT cấp Tấn cho anh Tâm Linh-Nguyễn Hữu Nguyên.
Hòa thượng Thích Minh Bảo đã truy tán công đức của anh Tâm Linh-Nguyễn Hữu Nguyên với 77 năm trụ thế đã có 50 năm gắn bó với chiếc áo lam GĐPT với nhiều chức vụ khác nhau nhưng anh luôn hoàn thành trách nhiệm mà sứ mệnh của người huynh trưởng VN. Anh rất xứng đáng để được BHDTƯ.GDPTVN truy thăng vào hàng HTr cấp Tấn và GĐPT BRVT đã tổ chức tang lễ cho anh rất trang nghiêm và thắm tình đạo vị.
VP.BHDBRVT

z4971575159826_d06c80377f47842469efabd5bb332d6a

z4971575159944_abb9034b8d94133dfb1385711789f0d6

z4971575165048_159343e7eb50f38ac5ee08b1dcf0fab4

LỄ PHỦ KỲ

z4971575176947_2fe1327ce6b8548858e1eb4594466e60

z4971575178116_61485cb1f5473f5933161c2e675bebf6

z4971575183405_0713369536395c28a31149a78e5fc9de

z4971575376810_30918ee6c5658e969d92db177ef4ffe1

z4971575379177_e5df003b712d3e65a5f52195de4a8665

z4971575379732_c38d13ed73768ebc025706274297a2bc

z4971575392830_896fc82f884b3ebb7f93457122364665

z4971575393171_d694b38c6c5f36ec8dc3a58606e019cf

z4971575405825_256b45687558539cf56850fc6881276e

z4971575406567_07d364c8fe9b68cf72dcfad013b3b6a2

z4971575409500_818985ef641102b85980e6134ab35d8d

z4971575416215_e3bb88a771729be45a482b5a1e5f0da4

z4971575416328_d6a83cd4b7b8fe9a469578b4324e1615

z4971575423372_0c2e62cfe9e0ca7ea4be8556ac90a5f9

z4971575423687_dfe7ab5012404d79d781d7f5f8c46321

z4971575429343_36457fba0576a785ec1838e4ac391268

z4971575437461_bd5aa73a6639153f338f9fabff3b8710

z4971575437570_84ef1944ca29fbdf8b7104a0e33253cc

z4971575439772_40cae0ded495bc4020bc435664e423d3

z4971575449334_c9c35ab255295da954574a627ed63826

z4971575452039_d4353c1bd1ce346aa83ab461b59ccf55

z4971575453223_2f239c67320ce6d81bcf9df1e777d9fe

z4971575453449_1fc79371d9908491535da27791e28edf

z4971575456228_9985c3dcc61a2c084ecdfc0efaa478cb

LỄ TRUY THĂNG HT CẤP TẤN VÀ TƯỞNG NIỆM

z4971575466768_fe93ede6078f88be1bfe5ba514b0be8f

z4971575635125_e3fa604d640c74df9b86a9be3da98764

z4971575642341_c3c15d6e227ce6c64b27ab503fb083ba

z4971575648197_0868bb5c41e0c7596e5c99429036a050

z4971575662149_70027e8c5120506e26a1076aef454946

z4971575669531_a8fc9cd80f6388b03ac44f1ef9ea1da2

z4971575673216_565d7f38f6f3cb46c013f520bf93e5ea

z4971575677497_eb415fb83eebc5ec538aadb9100c0ac1

LỄ PHÚNG VIẾNG

z4971583642209_3e4c90af3ca6dd90fbf7a9ee4ecc97de

z4971583646966_f1787de2a7eba33fe5409cf36f89ba55

z4971583651409_61ee48c9793b9b8e0e04c794dec18204

z4971583652542_fb342d9f442cd73898299d78eec80932

z4971583654704_74aa499880c2037e0480694e93f938cc

z4971583656122_b7295499196056fbee5fcd497e6e06d8

z4971583657419_2b0605eab40fe6dda4723e027e7eae55

z4971583668202_15d09a7c05514c392b319c2430022dc0

z4971583668321_906272491cc95ec8759423af85d4db84

z4971583668442_0b21865357e0dea0291e7ba57a9c5fcd

z4971583668570_a31528eb7c53e17d4e9392e86dfe3396

z4971583677459_3a117d089e175ee1f83ae6a2903f760a

z4971583693886_ef944fcac460d011a815702c2836e4e4

z4971583696240_316f6828f23ae51ca6a2c106cfd1e078

z4971583890611_5c49b4d6935efdb73bec01114b29e6ca

z4971583893490_12eb8b44af4b725a658ad73b1d426207

z4971583897208_8ca85f4281227c6de5a18b1617b9ad2f

z4971583900582_bc0e93d1b70f2b46a949c15746619fa2

z4971583903341_7f00cb9d0e19b10e0ee2c2cf8627e03f

z4971583907066_eb93428b77f8129ba8813908b2f4bf79

z4971583910517_195f7dd266d921b2bdb322ca8e7ee019

z4971583916320_d955fd281cccb46be0fe9482068a53ec

z4971583919422_3ad1b03527171c013d64e00446b8cbaa

z4971583919542_8d89b9b3c83e8508c088a67c8fab2a93

z4971583938872_8e6d50d0204c89d6273946093a09271e

z4971583943786_d2a896681d7d546ee33732296b5d8e98

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb