BHD.GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐẢNH LỄ GIÁC LINH HÒA THƯỢNG Đạo hiệu: thượng NHỰT hạ HUỆ.

z5102295961574_b1abc0b1605985278124192ae22629da
BHD.GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐẢNH LỄ GIÁC LINH HÒA THƯỢNG Đạo hiệu: thượng NHỰT hạ HUỆ.
Hòa Thượng THÍCH NHỰT HUỆ chứng minh BTS.GHPGVN TỈNH Bà Rịa Vũng Tàu, chứng minh BTS GHPGVN huyện Xuyên Mộc, Ân sư GĐPT huyện Xuyên Mộc, phục hoạt tổ chức Áo Lam (1983) – đã thuận thế vô thường thu thần viên tịch lúc 22g45 ngày 22/1/2024, nhằm ngày Mười Hai tháng Chạp năm Quý Mão, tại chùa Tân Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trụ thế 86 năm, 59 hạ lạp.
Vào lúc16 giờ ngày 24/01/2024 BHD. GĐPTBRVT đã về tại giác linh đường để viếng tang, đảnh lễ giác linh Hòa thượng.
NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN GIÁC LINH HÒA THƯỢNG CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC.

z5102203283115_243d147755aa91b42db58856146f9ffa

z5102203292744_a1a27113267cd555f2b81906be2da32f

z5102203293446_2ab4e3fa8998df56ce4eab77755364ee

z5102203352251_db095231a7ac58bc4fc05704613d46fd

z5102203356431_d5a0b3c3de46f3b2983ccecb61febe48

z5102203356630_201a9b125794139d88c90bd56a3d1e54

z5102203357931_fdcdf2ebc0608e1f0a9e6cc9713b2cd3

z5102203366837_bfa3bc2859b1bf03b711e00a1c5dbfc8

z5102203377139_d959ca65e7059c1ae99bd85acbab4628

z5102203406373_b88c3467b49b4129142e2c0154fef359

z5102203408348_1a8dc0c83e4ae2f31148d671b397eba1

z5102203415592_0f2775f0beef254038e818f48dc8605d

z5102294316888_c13cbd3391864799cf5341791501b600

z5102295527759_4d8f5e8219f92609f6318a9d98080dd2

z5102295961574_b1abc0b1605985278124192ae22629da

z5102296914863_fac199b85156616870a4ebbb1a796d55

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb