BHD.GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU THĂM CHÚC TẾT, VẤN AN CHƯ TÔN ĐỨC

 

z5125007968504_d66cac7ed708fa2d3dcf6d68117e4b7b

BHD.GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU THĂM CHÚC TẾT, VẤN AN CHƯ TÔN ĐỨC
                                                                                                                                                                                                (Ngày thứ hai).
Vào lúc 7 giờ ngày 31/01/2024 đoàn Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu lại tiếp tục cuộc thăm viếng thỉnh an Chư tôn đức , Ân sư Cố vấn Giáo hạnh, tại các trú xứ trên địa bàn hai huyện Châu Đức và Xuyên Mộc.
Tại mỗi trú xứ BHD đã đảnh lễ Tam Bảo, kính lời thỉnh an và tri ân Chư tôn đức đã luôn thương tưởng, ưu ái trợ duyên cho GĐPTBRVT trong bất kỳ phật sự nào.
Chư tôn đức tại các trú xứ đã rất hoan hỷ đón tiếp phái đoàn và chuyện trò, thăm hỏi trong tình đạo vị.
Chuyến thăm tết, thỉnh an Chư tôn đức của BHDBRVT đã hoàn mãn lúc 17 giờ ngày 31.01.2024 trong tinh thần hoan hỷ chuẩn bị đón mùa Xuân Di Lặc Giáp Thìn 2024.
VP.BHDBRVT

z5125007971910_69e3c678ac218ee68037979e39579a7b

z5125007974631_2377d97a7242ea16e8d4667e650b1fec

z5125007975504_3b951d2dff540797bbdd70e0c322b95d

z5125007975713_b240c2fbc36658c8e31142479978e6ee

z5125007978554_585ec91aaaacecb15f236879783618e3

z5125007979675_d36f2e421fdcb122b64c4ac6cded5294

z5125007988182_381e381ccc12b191e0286f60f214c5a6

z5125007989616_023ca78497c0cc782c7ffc05733f3454

z5125007990999_0fb6a04860c357a1249459dc8b0e4cb3

z5125007991791_d0207028e1ef58c636009d35bcb54097

z5125007991868_90f6b9837afdc0581b2440ca95238dc0

z5125007993537_33c58856bbc1d220a76ac7af1582e4c8

z5125007996134_aa293ad7816c7a704ca78672b16eb100

z5125008000934_9c582d57907b5e91f7e61740d51c60ee

z5125008001802_dc22dbbd948a0aa147d6bf10ea0d305b

z5125008003486_beb18e2d2aa372129cfa4ae870002478

z5125008003579_22b2fc6987bdbddf355337b8086cff4d

z5125008004226_5b1d3a463c67a435cc4aa2a26071e9c2

z5125008004313_116300a38cb72951aae1d848f3a767b1

z5125008005514_ebfe8cae31d1e6e662cfcf1504b5b52c

z5125009296669_b37270f6a3bbefa1429a832029419bce

z5125009298471_e937d0c8dec80e524b1e6216e984d546

z5125009299414_41f361e9fa0fba62aafb9e56c2c3fdb5

z5125009308708_215f7124a50b90e006a024bfebd99488

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb