GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG NHIỆM KỲ 2024-2028.

z5171085508456_b7f120ce269b183e54fa302226137788 - Copy

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG NHIỆM KỲ 2024-2028.
Thực hiện chỉ thị của BHDTU.GĐPTVN về việc tổ chức Đại hội Huynh trưởng GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu NK 2024-2028. Vào lúc 8 giờ ngày 18/2/2024. Phiên Đại hội chính thức được tổ chức tại chùa Thiên Quang, Xuyên Mộc.
Quang lâm chứng minh địa hội:
-Hòa thượng đạo hiệu Thích Minh Bảo, thành viên Hội đồng Tăng Già Bản Thệ GĐPTVN, trưởng ban Cố vấn giáo hạnh GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu quang lâm chứng minh.
-Thượng tọa Thích Thiên Thuận, thành viên Hội đồng Giáo Giới GĐPTVN, Cố vấn Giáo hạnh GĐPTBRVT quang lâm chứng minh.
THÀNH PHẤN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:
+Chủ tọa Đại hội:
-Về phía BHDTƯ.GĐPTVN: Huynh trưởng cấp Dũng: Nguyên Hạnh-Phạm Phước Hùng, Phó trưởng ban ngành Nam BHDTƯ.GĐPTVN,
Huynh trưởng cấp Dũng: Đức Trang- Nguyễn Thị Bình Nguyên, Ủy viên Thủ quỹ BHDTƯ.GĐPTVN.
- Huynh trưởng cấp Tấn: Tâm Chế-Võ Hữu Khiên, trưởng BHD GĐPTBRVT.
-Huynh trưởng cấp Tấn: Tuệ Hòa-Trần Bình, Phó trưởng BHD GĐPTBRVT.
-Huynh trưởng cấp Tấn: Diệu Ân-Trần Thị Như Ý, Phó trưởng BHD. GĐPTBRVT.
+Thuyết trình đoàn:
- Huynh trưởng cấp Tấn: Tâm Lễ-Nguyễn Ngọc Luật, Tồng Thư ký BHD.GĐPTBRVT.
-Huynh trưởng cấp Tấn: Không Tùy-Trần Quốc, UV Nội vụ BHD.GĐPTBRVT.
+ Thư ký đoàn:
- Huynh trưởng cấp Tín: Tuệ Nam-Đào Nhã Phương, Phó TTK.BHD.GĐPTBRVT.
-Huynh trưởng cấp Tín: Khánh Phương-Cao Trần Kim Liên, UV Thiếu Nữ BHD.GĐPTBRVT.
-Huynh trưởng cấp Tín: Quang Liên-Nguyễn Thị Phượng, UVTT&XH BHD.GĐPTBRVT.
_Về phía quan khách: Đạo hữu trưởng ban cùng quý Đạo hữu Ban Bảo Trợ GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu.
Cùng với sự hiện diện của 130 HTr đại biểu là Huynh trưởng các Cấp trong GĐPTBRVT.
Anh Nguyên Hạnh-Phạm Phước Hùng, đã ban huấn từ định hướng và sách tấn tinh thần của Đại hội.
Thượng tọa Thích Thiên Thuận, ban giáo từ cho huynh trưởng Đại hội,
Hòa thượng Thích Minh Bảo. chứng minh buổi lễ ban Đạo từ tán dương tinh thần phụng sự lý tưởng và đạo pháp trong lễ Khai mạc Đại hội của toàn thể huynh trưởng GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu.
Đại hội huynh trưởng GĐPTBRVT được tổ chức trong không khí trang nghiêm trọng thể.
Đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết Nhiệm kỳ 2020-2024 và dự thảo đề án nhiệm kỳ 2024-2028. Các Hội đồng cấp Tấn, Tín, Tập đã đọc tham luận trước Đại hội. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến để xây dựng GĐPT. BRVT ngày càng thăng tiến.
Tân BHD đã được công cử tại đại hội với ý kiến tán thành 100% HTr đại biểu tham dự, sau đó tân BHD ra mắt Đại hội và phát nguyện nhận nhiệm vụ. Chị Đức Trang đã thay mặt BHDTUƯ.GĐPTVN phát biểu công nhận tân BHD GĐPTBRVT nhiệm kỳ 2024-2028 và phát biểu chúc từ.
Sau một ngày làm việc trong tinh thần trách nhiệm và tích cực Đại hội Huynh trưởng GĐPTBRVT nhiệm kỳ 2024-2028 đã thành tựu viên mãn.
VP.BHD.GĐPTBRT

z5171085874100_6deeca35d46063f9f8f4dd3c9daa17c4

z5171085886560_c17073ff7e3a596ff243156426173c4d

z5171085863254_5a5233a2b65ac52828b397211985169f

z5171085832541_8527b88a32ee87d037041066f83141f9

z5171085850406_6bcc3043d51ceeab04ba4ec09fdfb815

z5171085863821_34183a50bc8c3c685c2a33b049ac9c54

z5171085864546_93f7664206eb048379c9fa7b757c55b8

z5171085854082_b8519bdecb5dae3e3a59bb6ac3f3d2c5

z5171085521106_ccd53475ab78f5eaf8fc3e04b3231c31

z5171085801538_6617b791153a0a0bfc7e7afec3fc701e

z5171085790922_be97b5d94f045ef6ff313955a242cee9

z5171085817022_6b20201e8e313c119662de33f18d53cf

z5171085843899_903865bd3225feadc9c71aa40ad4a51b

z5171085822171_919380a76a3d570ec32b2b7958d70464

z5171085555254_f88ba4984c59f55ce2077f2946cafb14

z5171085811128_f3b8731a379718b25268bc226b4dd1a6

z5171085764693_f5fc20740e94216c13f9e4e6832757d7

z5171085607157_4ea9b5073573cd8a2ab39c28131fcc33

z5171085739031_b38087852c82e72c24f914316e4f95f8

z5171085729898_b0e25631f6051c5e299f37886f9e23ff

z5171085759378_0b13ac1865a8af0cf1a8077cac526f25

z5171085750131_3e5090fb046d7e8be8ac609f7b979b68

z5171085589232_9fadd0f842f24acee1737ca646611709

z5171085592772_9e8e45cde6761392b52217e800c2605a

z5171085608316_9ebb1a9fdb005007d4a7c91be9441c85

z5171085654430_331de136f9a7dffe33d613ebfc1765ae

z5171085664998_8e2406044b98e82ce95c9a23fc477a65 (1)

z5171085764692_4afb897268270a78239c267cdbbf88b7

z5171085768507_b8195c0c03331b8ba3214a80e89d0be7

z5171085582630_5489186798f20de29a94e1f1acc05608

z5171085555869_aab0a3292444710a51a70fca01a350c4

z5171085522142_80f0fd73caaaa94ac940efbcecfea168

z5171085582630_5489186798f20de29a94e1f1acc05608

z5171085545105_18d13272a251a5ba625f58a890170381 (1)

z5171085545105_18d13272a251a5ba625f58a890170381

z5171085654430_331de136f9a7dffe33d613ebfc1765ae

z5171085644198_f767a7554d223d68fc5365849065488e

z5171085633081_5a1acff9812d3460e4cd01289a1c24a8

z5171085508429_a9cea7c78790b9518b7e7628afa68c2f

z5171085507769_3bc9b1908a70298a3608a70336a578a2

z5171085508456_b7f120ce269b183e54fa302226137788 - Copy

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb