GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU SINH HOẠT CẤP TÍN, CẤP TẬP ĐẦU NĂM

z5191750224568_21d49885774639676ffa1c0495130fe5
GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU SINH HOẠT CẤP TÍN, CẤP TẬP ĐẦU NĂM
Nhằm nâng cao tinh thần ý thức trách nhiệm của người huynh trưởng đối với Đạo pháp, đối với lý tưởng Gia Đình Phật Tử, đồng thời thảo luận phổ biến kế hoạch sinh hoạt của các Hội đồng cấp trong năm tới. BHD.GĐPTBRVT đã tổ chức phiên họp đầu năm, đồng thời là đầu nhiệm NK 2024-2028 của GĐPT.BRVT với hai Hội đồng Huynh trưởng cấp Tín, cấp Tập. Vào lúc 8 giờ ngày 25 tháng 2 năm 2023 tại chùa Thiên Quang.
Về phía huynh trưởng cấp Tín có 41 huynh trưởng tham dự dưới sự chủ tọa của anh Tâm Chế-Võ Hữu Khiên, trưởng BHD.GĐPTBRVT. Về phía cấp Tập có 34 huynh trưởng tham dự dưới sự chủ tọa của chị Diệu Ân-Trần Thị Như Ý, phó trưởng BHD.GDPTBRVT.
Buổi sinh hoạt của hai cấp đã thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng qua quá trình sinh hoạt năm qua, những ưu điểm đã làm được cần phát huy, những khuyết điểm còn tồn tại cần khắc phục. Đồng thời thảo luận xây dựng một bản nội lệ sinh hoạt cấp chắt chẻ, thống nhất đưa ra quyết nghị cho mọi hành hoạt trong năm tới và lâu dài. Anh Tâm Chế-Võ Hữu Khiên chủ tọa phiên họp đã ban huấn từ sách tấn tinh thần tu học của hàng huynh trưởng cấp Tín, cấp Tập, cũng như nhấn mạnh vai trò của huynh trưởng có cấp đang mang trên vai trách nhiệm đối với tổ chức, đối1 với các em đoàn sinh. Để thực hiện được sứ mệnh đó hàng huynh trưởng cần phải nâng cao ý thức trách nhiệm, chuyên cần tu học, nỗ lực hành trì , rèn luyện tác phong đạo đức, thân giáo, sẵn sàng nhận nhiệm vụ của tổ chức giao phó, tham gia tu Bát quan trai đều đặn để cũng cố kiến thức nội điển, tăng trưởng đạo tâm…
Buổi sinh hoạt huynh trưởng cấp Tín, cấp Tập đã điều chỉnh nhân sự, bầu lại một ban điều hành

z5191750094660_05ca1ce1a1e44742c3dd20a36ef9730b

z5191750120924_4540153536afb91884ac1aba20517ffd

z5191750139667_203d8077791cbdf7766ad0aac6521e9e

z5191750148328_40ee08496213e69446796b5b8731ced2

z5191750148329_9e91ac29e73f66c2e492ffd917480187

z5191750156033_8fda8d261f8373199a6128d5bd126e9d

z5191750162740_63fcebcfdf5ed27a96d76ccffa738307

z5191750170258_802748e180e8f9b3af6773b1d54c0a3e

z5191750178538_5c7d2d36dc9586c18c59b59b10cec5c4

z5191750187293_81d9273198c06c6cca93219a786c10ce

z5191750197466_d40058526533cc6b2bd07fb444d7f145

z5191750224568_21d49885774639676ffa1c0495130fe5

z5191750224568_21d49885774639676ffa1c0495130fe5 (1)

z5191750206028_7c23d9a22961eef3cbacb369a3771a20

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb