HỌC VIÊN KHÓA ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NHƯ TÂM 1/BRVT thăm thắng tích TỨ ĐỘNG TÂM tại thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác, Tiền Giang.

z5236321250554_c4e51f55c3679b5da0c5edf0d4137bd7

HỌC VIÊN KHÓA ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NHƯ TÂM 1/BRVT thăm thắng tích TỨ ĐỘNG TÂM tại thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác, Tiền Giang.
Sau khi tổ chức lễ truyền đăng và kết khóa thành tựu viên mãn. Ban điều hành và học viên khóa ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NHƯ TÂM 1/BRVT di chuyển hành hương về thánh tích Tứ Động Tâm tại trúc viện Trúc Lâm Chánh Giác, Tiền Giang và thiền viện Trúc Lâm Phương Nam

z5236321229724_61b686a2fd7bd0a67a2883dd371a794a

z5236321250556_c62d80a1a3d3463aa627d52033601a15

z5236321262108_716637c003bae64b05827933e3868f76

z5236321250555_e958ecf0d55f4f7c9f851c255770e13d

z5236321262185_34ac9a2d7c3b23adc9c01b035f085996 (1)

z5236321229723_88914f821bd0bb5dc9a13700a537713c (1)

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb