GĐPTBÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC KẾT KHÓA TRẠI HUẤN LUYỆN A-DỤC 14-LỘC UYỂN 19.

z5547937607664_ec5bf5c3daccd35206dfb05542af0fa4

GĐPTBÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC KẾT KHÓA TRẠI HUẤN LUYỆN A-DỤC 14-LỘC UYỂN 19.
Liên trại huấn luyện huynh trưởng A-duc14-Lộc Uyển 19 GĐPTBRVT năm 2024 được khai khóa vào ngày 28/4/2024. Sau hai giai đoạn huấn luyện đã qua, vào các ngáy 13,14,15,16/6/2024 BHD tỉnh tổ chức giai đoạn 3 và kết khóa trại.
Trong thời gian giai đoạn 3 trại sinh của liên trại sẽ được tiếp tục học một số bài còn lại trong chương trình, nghe Thượng tọa Thích Thiên Thuận giảng vè ý nghĩa bài tự kinh Thủ Lăng Nghiêm, anh Minh Trung chia sẻ chuyên đề về tinh thần trại A-dục và Lộc Uyển. thi khảo sát kết khóa, thực hiện trò chơi lớn cùng với thực hiện đêm lửa trại, tiến hành tổ chức lễ phát nguyện, truyền đăng và lễ bế mạc trại váo lúc 6 giờ ngày 17/6/2024.
Tổng kết trại dã có 32 trại sinh A dục và 56 trại sinh Lộc Uyển tạm thời được công nhận trúng cách, vì trại sinh A-dục sẽ có 12 tháng hậu trại và trại sinh Lộc Uyển sẽ có 6 tháng hậu trại, khi đủ điều kiện yêu cầu sẽ được cộng nhận trúng cách và được BHD cấp chứng chỉ.
Trong suốt thời gian huấn luyện các trại sinh có tinh thần kỷ luật tốt, chuyên cần trong suốt thời gian huấn luyện và có kết quả tu học huấn luyện tốt được ban quản trại khen thưởng như sau:
-Thủ khoa trại A-dục: số trs 06: Trí Châu-Nguyễn Ngọc Châu
-Thủ khoa trại Lộc Uyển: số trs 33: Nguyên Minh-Nguyễn Đạo Quang
-Giải I trại A-dục: số trs 11: Viên Anh-Nguyễn Kim Quyên
-Giải I trại Lộc Uyển: số trs 85: Từ Mãn-Nguyễn Thị Mỹ Chi
-Giải II trại A-dục: số trs: 09: Diệu Thảo-Nguyễn Thị Thùy Như
-Giải II trại Lộc Uyển: số trs 62: Quảng Anh-Hoàng Nguyễn Ngọc Trâm
-Giải III trại A-dục: số trs: 28: Vạn Linh-Đào Thị Mỹ Linh
-Giải III trại Lộc Uyển: số trs 54: Diệu trinh-Hồ Quỳnh Hương
-Giải Khuyến khích trại A-dục: số trs 22 Nhật Mùi-Hồ Thị Thơm
-Giải Khuyến khích trại Lộc Uyển: số trs 7: Thiên Tuệ-Võ Ngọc Chiến
- : số trs 34: Trần Thị Bích Huệ
Lễ bế mạc Liên trại A-dục 14-Lộc Uyển 19 kết thúc vào lúc 6 giờ 30 ngày 17/6/2024.
Tất cả trại sinh kết vòng tròn, cất cao bài ca Dây Thân Ái ra về kết thúc một kỳ trại với nhiều ấn tượng đẹp và những kỷ niệm đẹp khó phai trong tâm hồn để tiếp tục hành trình thực hiện sử mệnh của người huynh trưởng GĐPTVN.

z5547937607665_cb08fadc88597d2ecf19f2c52c46a0e7

z5547937657163_eb496e774ad86657400472faea2f8a86

z5547937657195_e751abfc3caca434db17eb347a848728

z5547937657196_77f588a53560326f2710525421c61c5f (1)

z5547937657196_77f588a53560326f2710525421c61c5f

z5547937657228_1474b2c25f1c58d2a065ba5c7ab45df1

z5547937657229_828079546027a227b1a19c6dd54e1210

z5547937657251_f41807df3b9fbe66129eda3b87242c05

z5547937657252_e6ed857b10467f45322ec3fc9dfc11b8

z5547937657253_0e223318accd621f1d219dbde64b86ee

z5547941224872_65db5f520a0f5e6be0c33ddfc0967899

z5547941273039_3aa022621ea40cabb6a81a38e5569ef7

z5547943516224_363ed74e038a4cf113b5db37bc298f30

z5547943612485_458175aa3b9cf760f57635f9ecab1b89

z5547945461886_fe23811c4348c60555adf49b3e89a488

z5547945510244_8884689bc3abc8666513bf95cd1f803e

z5547949263740_b7dc39e256d1d1c51f4f30daa2f55553

z5547949555434_c115ceb79d8c7bc63baf7a06f8119933

z5547949604765_52b3be1938c59bc881702830cf297e94

z5547949604799_0125925e529f828e07f20c16c312998e

z5547952509413_358d01840276f8e8e6c8069bafc83f49

z5547952658136_d0e1129843ef2c4c9eb4be5a14ee1995

z5547952707135_2992f28811db969c8bc81b5505f9a0b5

z5547956313946_9ad4f60d23d201ad99b00add3958bf9d

z5547956362426_a102fa8e40d3d5cc1050e8c443eb8929

z5547956362457_564e178933d389989ced8c0e02cf48ac

z5547956362458_91bdc991451606d4118c9400ac52fdb4

z5547956412243_80485a1a4c3d989e3bbdb6d5643f5790

z5547958982820_3d5b8f903eec1f2407a3512266e42945

z5547959081898_e3a078be2330c93c3d579f9714b2cc19

z5547959131841_aba0abe38c222299553db67d402bdabf

z5547958982784_6a42a5ecf3750197a0fa19847a3815f6

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb