HÌNH ẢNH TRÒ CHƠI LỚN TRONG TRẠI HUẤN LUYỆN A-DỤC 14-LỘC UYỂN 19

Hành trình tìm đạo đầy gian khổ của những “hành giả” trại sinh

z5547949215057_1cc76383f43d430a916579db00eeb24f

z5547949263633_5b8d2f08fd72928864d22685d65dd374

z5547949263634_1960d7df04fbb760c7a192839b43dfce

z5547949263686_bc239a1df8fb810a39a1b45c2276c0dd

z5547949263711_780284a786654dd338f3d0654a61c918

z5547949263740_b7dc39e256d1d1c51f4f30daa2f55553

z5547949312079_181e784789ae1708620284c4e08babb4

z5547949312118_a55278eea1aacfdb055a98b3b43ff432

z5547949312119_386c189f275f6fe58bd08defd3f594d5

z5547949312157_08f7fb0097e0f140cb04aedd2917925c

z5547949359620_e0cc73e433fd71bde72f39d720c2fd25

z5547949408494_f491591fdd9e087ad3d6c31e00fd6f39

z5547949408520_847a7f6a827a101261f0739b623c5ea9

z5547949408521_999d9f749f9aae70319b9016a26e2863

z5547949408551_4bac568e3b5ee07148bd27bb905f2e3f (1)

z5547949408600_d3731eb12f41f1c20f2f597ff1d2c198

z5547949408601_0f2fd75eebd541b016e8acf4d0eaa77c

z5547949457517_69ecb0af243151339228d88e1a742e6b

z5547949457538_58c0ddb02a66eb2f9227e3fd67f8e192

z5547949457562_de3438c49a5b5c023a3e6ee4d4bf982d

z5547949457595_1b5ea267ac3f59bf6cb290fb65b2bd96

z5547949457596_7a8865fd0a80b002aaa19bd5969169a8

z5547949507530_36987c6e7f18442944c112e6eabde9a8

z5547949507559_794af8377c0b904d1f2307e223e13845\

z5547949507581_c1e4d387d33c29e92016e308a2b661b4

z5547949507621_faefb762d4fbd544525c4983eaabb1f4

z5547949507622_570bd13ff27de67fffc8a8e5d754343a (1)

z5547949507652_32c6e01879456e567fae15bcce4e06e0 (1)

z5547949555460_aa6fd28ddc3e2e018ae1926f3746eca5

z5547949555482_0cf2de1823b0f89a23bb85e9429ce0bc (1)

z5547949555512_c7e25798e8111f8d8f18d8fd461bdc84 (1)

z5547949555532_3b6ed8b4e451c90ac77050aa70ab7716

z5547949555533_53bb37e6e1cb5964ad2b9fcf20ff6a4d (1)

z5547949555534_96102bc3d894e9e170910b8fccc75487

z5547949604718_1e2078c6b31f2630a00d4f7f4d6eeeb8

z5547949604738_f703cb581365a11dcfc864a8b8ed9074 (1)

z5547949604798_71bd8a898d5cac7dccacfeb2f847cd83

z5547949604799_0125925e529f828e07f20c16c312998e

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb