Điếu Văn tưởng niệm thầy Thích Phổ Hòa

HongLienPhanCanhTuan.jpg

ĐIẾU VĂN

Của GĐPTVN Buy hyzaar Trên Thế Giới

Tưởng niệm thầy Thích Phổ Hòa

tức Huynh Trưởng Hồng Liên – Phan Cảnh Tuân


.

Kính bạch Giác Linh thầy!

Cửa thiền môn còn gọi cửa không!
Thân ngũ uẫn giai không giả lập.
Vậy từ đâu Phổ Hòa thầy đến?
Phan Cảnh Tuân – Hồng Liên! Anh ở chốn nào?
Chia tay thầy!
Chia tay anh!
Hay mỗi chúng tôi
Phải chia tay với chính mình
Đó là tà tư duy đang từ từ phát sinh.

Nhớ Linh xưa!
Vốn đầy phúc báu, phước lạc túc duyên, mới được sinh ra trong nhà cụ Hường Tú; Bạn thâm giao của bác Tâm Minh; Phổ trưởng Gia Đình Phật Hóa Phổ Hướng Thiện thứ hai năm nào.
Anh vào Hướng Đạo ngày đêm nghiên cứu hoạt động thanh niên xã hội, mưu sinh thoát hiểm.
Để đào luyện Thanh Thiếu Đồng niên nhập triền chuyển hóa.
Tránh thụ hưởng trụy lạc bê tha!
Muốn phục vụ quốc gia
Phải nổ lực mở mang dân trí.
Phải đêm ngày ra sức cải thiện dân sinh.
Mới Buy propecia online nói đến đòi lại nhân quyền.
Mà thực dân, kẻ hoạt đầu chính trị đã đầu cơ thao túng.

Sự phục hồi thống nhất các tổ chức giáo dục Thanh Thiếu Đồng Niên dưới danh xưng GIA ĐÌNH PHẬT HÓA PHỔ. Một điểm son trong LAM SỬ kế thừa đạo thống. Tạo móng nền cho cơ đồ thống nhất Đạo pháp sau nầy. Anh có công đầu.
Quốc gia suy vong, anh lên đường vào quân ngũ, xếp LAM Y để tổ chức sáng ngời tinh thần PHI CHÍNH TRỊ.
Anh nhẹ nhàng nối vòng tay lớn, ươm mầm trong quân lực để phát huy lý tưởng hòa bình.
Anh là HUYNH TRƯỞNG từ thời sáng lập. Anh lại là Huynh Trưởng không cấp.
Thế là thế nào? anh chị em áo Lam?
Chiến tranh khép lại,
Anh đã hy sinh hơn mười năm lao lý,
Anh đã thấm đau bài học nhân nghĩa tình đời chồng vợ cha con!
Xếp chiến bào xếp cả Lam y.
Anh khoác áo Nhật Buy Lasix Online Bình nhất trụ, xuất gia sống hạnh không nhà.
Nầy thầy, nầy anh, phải chăng trần gian là huyễn hóa.
Nên không gì gọi là thầy – không gì gọi là anh – mà là thầy – mà là anh – mà là tất cả.
Nên mới thấy xót xa tất dạ.
Nên mới thấy nóng nóng bờ mi,
Nên mới thấy biểu lý của sự đến đi gật gù nghiệm Buy Brand Levitra Online Pharmacy No Prescription Needed biết.
Tình Lam tha thiết là giây phút nầy.
Giữ chặt mối dây thủy chung sau trước,
Dù đời đầy ô trược, Sen Trắng vẫn ngát hương.
Tỏa ngát muôn phương, bao trùm cả thế giới.

Giác Linh thầy hởi, linh tánh anh hiền
Cảm ứng đạo giao Liên Trì thoát hóa
Khi tròn đạo quả, lai đáo Ta Bà
Giúp anh em ta hoàn thành sứ mạng
Chân tình tỏ cạn, hoa trà một diên
Giác Linh tại tiền, mặc nhiên thu chấp
Ô hô!
Thương thay!

TM.BHD/GĐPT TRÊN THẾ GIỚI
TRƯỞNG BAN

Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb