Điếu văn BHD/GĐPTVN Trên Thế Giới tưởng niệm Cố HT Nguyên Ngộ NGUYỄN SỸ THIỀU

TrangHoa-BHDTheGioi-28.07.2011C-300x291.jpg

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Ngưỡng bái bạch Chư tôn Hòa thượng Cố vấn.

Ngưỡng bái bạch Chư tôn Hòa thượng Chứng minh.

Kính thưa chị, Chư tôn Trưởng lão trong tộc họ Nguyễn Sỹ, các em và các cháu thân mến!

Kính bạch, Kính thưa chư tôn liệt vị!

Chúng tôi vô cùng xúc động được tin anh NGUYÊN NGỘ Nguyễn Sĩ Thiều Cố Vấn BHD GĐPTVN Trên Thế Giới, Phó Trưởng Ban Ngành Nam BHD Trung Ương GĐPT VN, Trưởng Ban Hướng Dẫn Thừa Thiên vừa thất lộc tại tư gia số 10 Đào Duy Từ Phường Đông Ba Thành Phố Huế.

Đất trời mùa hạ, thế giới Lam viên nhận hai tin cùng một lúc :

- Hội nghị Trưởng Ban – Tổng Thư Ký – Ủy viên Nội Vụ toàn quốc tại Chùa Phật Ân vừa thành công viên mãn. Dây thân ái mới rời tay.

- Tin anh xã báo thân về lạc xứ.

Huyền nhiệm thay có lẽ anh chờ có vậy.

Giờ này chúng con thành kính đảnh lễ Chư tôn đức Cố vấn Chứng minh từ mọi hướng,  thanh tịnh tỳ lô giá na thân, hòa hiệp trang nghiêm, phóng tâm chú nguyện cho Chơn linh Nguyên Ngộ Nguyễn Sĩ Thiều: tộc trưởng, chồng, cha, ông và người Huynh trưởng trưởng bối, anh em thân kính của chúng con được tịnh trừ nghiệp chướng, siêu sanh thoát hóa liên đài.

Chúng tôi, sâu sắc chia xẽ sự mất mát lớn lao nầy với tộc họ Nguyễn sĩ, chị, các em, các cháu. Dẫu biết rằng tử biệt, sinh ly là lẽ thường tình, có vô thường mới diệu lý chân thường và từ đó chúng ta nhất tâm kỳ nguyện, với nguồn năng lực vô biên của Lam viên trên mọi miền đất nước và trên khắp cả địa cầu, để anh nhẹ gót hài, từ giã cõi vọng mê, trực chỉ liên trì hội thượng.

Giờ chúng con xin phép Chư tôn Thiền đức, tộc họ, chị và toàn gia tang hiếu quyến xin có đôi lời cùng pháp hữu tôn huynh, trưởng bối của chúng tôi.

Thưa Chơn linh Huynh trưởng Nguyên Ngộ

Nhớ linh xưa!

Hội đũ túc duyên tao phùng trên Lam Lộ

Từ thập kỹ 40 thế kỹ trước đây.

Trong sinh hoạt đã phát tỏa tài năng, là nhà quản lý giỏi, là một tay điều hành bản lãnh, và là người thầy, người anh mô phạm có tầm nhìn trong sinh hoạt đào tạo nguồn tài năng nhân sự con người.

Đối với giáo hội trước sau như một, rất mực trung kiên, phân minh ứng xử, cộng trụ cộng sinh, y hiến chương giáo chỉ. Huynh trưởng vô tiền, khoáng hậu, Cấp Dũng được đức Đệ Tứ Tăng Thống đặc phong.

Với tổ chức áo lam: tỏ rõ lập trường, là biên tập viên tài liệu Huấn luyện Huynh trưởng đầu tiên, là tác giả đề án Trại họp Bạn toàn quốc năm 1960 tại Nha Trang, nhưng gặp chướng duyên nên chưa tiến hành được. Anh người Huynh Trưởng kinh qua nhiều chức vụ từ các Ngành đến Ủy Viên chuyên môn, đến Phó Trưởng ban Ngành nam BHD Trung Ương GĐPT VN và Cố vấn BHD GĐPT Việt Nam trên thế giới.

Sau biến cố lịch sữ 1975, anh chủ trương năng hành bất năng thuyết và phương châm hành xữ là hai tiếng làm thinh, im lặng như Tôn túc Hội đồng Viện còn đó.

Quan điểm lập trường anh nói thật giản đơn là “ Đầu đội Nội Quy, vai mang Quy Chế ” để thể hiện mình mà còn là cho “ Tổ chức quyết sinh ”.

- Đầu đội Nội Quy là trọn đời không quên tình cha, nghĩa mẹ, thầy tổ ân sâu. Một tất không đi, một ly không rời, không tu không chỉnh, dù là dấu chấm dấu phẩy, chứ đừng nói là một câu một chữ, một chương một điều.

- Vai mang Quy Chế là vẹn toàn hai bề: một là tu học trường kỳ, huấn luyện đào tạo bền bĩ gian nan và hai là nhập triền chuyển hóa. Ta không gặp gian nan chướng quấy, ấy mới là chuyện lạ. Còn luôn bị bức phá bao vây, khó khăn dẫy đầy, mới thấy cần xiết chặt mối dây, mới thấy cần kết chặt nắm tay.

Không khóc chia ly sao có ngày hội ngộ. Không nếm mùi thất bại lấy gì dệt khúc khải hoàn ca. Lam viên thế giới lớp trước biết anh, lớp sau chưa thấy mặt, nghe tên Huynh trưởng Sĩ Thiều, biết cư sĩ áo lam dũng liệt, một Huynh trưởng trưởng bối trung kiên.

Giặc không ở đâu xa.

Giặc ở trong ta,

Giặc ở quanh ta.

“ Em luôn tưởng nhớ Phật”

Là giặc bay đi mất.

Thân và tâm thanh tịnh hòa hợp

Thì làm gì có chuyện tất bật xôn xao.

Xin anh đừng lo, rất còn khó mới đến Ngọ Môn quan.

Chứ nào phải đã xâm nhập vào tận Tử Cấm thành.

Và thưa anh,

Nay chưa phải là thời Việt mạt

Mà là:

“ Vườn hồng le lói chiếu,

Trên non sông làng mạc ruộng đồng quê”

Chúng tôi xin học hạnh biết lắng nghe để mà thấu hiểu.

Hội Long Vân đượm nhuận cả quê hương.

Đến đây mọi việc đã tỏ,

Anh yên lòng dép cỏ Tây quy.

Thi thương!

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT VN TRÊN THẾ GIỚI.

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb