Ghi nhanh: Hiệp Kỵ năm 2011 GĐPT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Buy flagyl online 10px 10px;” alt=”” />HiepKyBRVT2011_04.jpg

Ông mặt trời chưa thoát khỏi màn sương mai dày đặc âm u buổi sáng, trên mọi lối đi về Xà Bang (Nông trường cao su Xà Bang – BRVT) Lam viên đồng quy hướng về chùa Lạc Bang với lễ phẩm trên tay và tấm lòng thành kính trang nghiêm, Buy ayurslim online lễ phục sạch đẹp.

09 giờ 10 phút: Trên sân Buy Flagyl ER Online chùa có khoảng 350 anh chị em và hơn 40 quan khách. Phần lớn là thân nhân anh chị emHuynh Trưởng, Đoàn Sinh và Ban Bảo Trợ. Buy Levitra Online Pharmacy No Prescription Needed Ban Hướng Dẫn thành tâm cung thỉnh chư tôn Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni quang lâm chánh điện cử hành pháp sự khoa nghi kỳ siêu bạt độ cho chư tôn liệt vị Giác linh, Anh linh, Chơn linh, Hương linh nương nhờ uy lực Phật, năng lực của hợp quần chư Tăng Ni mà được tiêu trừ nghiệp chướng, phiền nảo chướng mà siêu sanh thoát hóa.

10 giờ 00: Đạo tràng đã trang nghiêm nơi linh đường. Ban Thỉnh Sư đã đầu thành đảnh lễ tác bạch nơi phương trượng cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni quang lâm linh đường chứng minh và sau phần lễ hành chánh là cử hành pháp sự nghi báo tiến.

Về phía Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN chúng tôi thấy có anh Nguyên Hoành – Tổng Thư Ký, chị Diệu Thuận – Phó Tổng Thư Ký, anh Đạt Thịnh – Đệ nhị Phó Tổng Thư Ký, anh Quảng Thành – Ủy Viên Truyền Thông, chị Diệu Quang – Ủy Viên Oanh Vũ Nữ, anh Nguyên Linh – Phóng viên Sen Trắng, anh Thị Nguyên – Phóng viên thường trực trang nhà GĐPTVN Trên Thế Giới, và nhất là các anh nguyên là Trưởng Ban (BHD/BRVT) trước đây.

Sau khi niệm Phật cầu gia bị, cử bài ca chính thức, tưởng niệm chư thánh tử đạo, Huynh Trưởng và Đoàn Sinh quá cố, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự là phần dâng hoa cúng dường chư tôn liệt đức hiện tiền Tăng Ni và sau là dâng hoa lên chư Tôn linh.

Lễ được thực hiện theo 4 nội dung:

I. DÂNG TỨ SỰ CÚNG DƯỜNG CHƯ TÔN ĐẠI ĐỨC TĂNG NI:
Theo lời tác bạch của anh Trưởng Ban thì đây là dâng quà mừng khánh tuế chư tôn ra hạ, đây là một sinh hoạt truyền thống đậm nét tôn sư trọng đạo.

II. TƯỞNG NIỆM CỐ HT CẤP DŨNG NGUYÊN NGỘ:
– Đọc khấp báo
– Đọc tiểu sử
– Đọc điếu văn
– Phút tưởng niệm.
– Thọ tang.
Lễ được thực hiện với những tấm lòng thành kính thi thiết biết ơn làm cho chư tôn và Lam viên hiện diện bùi ngùi rơi lệ.

III. LỄ HIỆP KỴ:
– Trước tiên là dâng lục cúng dường.
– 25 đơn vị tuần tự dâng lễ phẩm.
– Ban Hướng Dẫn – Ban Bảo Trợ – Ban Huynh Trưởng dâng lễ phẩm tiến cúng.
– Cảm niệm thế tế văn.
– Huấn từ của anh Tổng Thư Ký đại diện BHD Trung Ương. Anh nhắn nhũ: trong cuộc sống hư huyễn, vô thường luôn ở quanh ta, phải thận trọng trong từng ý nghĩ lời nói và việc làm. Cứ nhìn lấy tôi, thân thể không trang nghiêm, điều mà trước đây 3 giờ tôi chưa mắc phải. Anh thành thật tán thán BHD đã tổ chức lễ thành công tốt đẹp.
– Thầy Cố Vấn ban đạo từ ngắn gọn súc tích, đạo vị ngọt ngào.

IV. NGHI BÁO TIẾN:
Các anh chị Trưởng, Phó Ban Hướng Dẫn khể thủ trước đàn cung thỉnh chư tôn lâm nghi báo tiến.
Lễ đã châu long. Đạo tràng trang nghiêm cung tiễn chư tôn hồi quy Phương trượng Lạc Bang tự. Cung tiển BHD và Quan khách về Đoàn quán Gia Đình sở tại.

Trong lúc quá đường, anh Trưởng Ban có hỏi tôi, nếu tôi cần một sự góp ý anh sẽ khuyên tôi nên làm những gì? Tôi xin thưa: Chúng ta là tổ chức GĐPT.
– Hệ thống tổ chức chúng ta từ trung ương đến địa phương là hệ thống GIA ĐÌNH TÔN TỘC PHẬT.
– HIỆP KỴ là thiết lập một GIA ĐÌNH TÂM LINH. Nơi an trú của vạn loại hữu tình.

Anh siết tay tôi rất chặt, rất mong sẽ có hạnh lạc sau phút tao phùng. Chị Phó Trưởng Ban cũng gởi gắm ngần ấy.

Lễ Hiệp kỵ khép lại. Xin vạn lần đa tạ…

Nguồn: Đặc Phái Viên Trang Nhà www.gdptthegioi.org

>>> Click để xem hình ảnh Hiệp Kỵ BRVT năm 2011 <<<

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb