KHẤP BÁO: Cố HT NGUYỄN HỮU THẠNH tạ thế

BAN Buy precose BIÊN TẬP WEBSITE GĐPT TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Viagra Soft Tabs Online style=”text-decoration: underline;”>K H Ấ P    B Á O


Buy levaquin online center;”>

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng

NGUYỄN HỮU THẠNH

Pháp danh NĂNG QUANG

Nguyên Ủy Viên Thiếu Nam Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN (Quốc Nội)
Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng – Việt Nam

Đã tạ thế lúc 19 giờ 15′ (GVN) ngày 4 tháng 9 năm 2011
(Nhằm ngày 7 tháng 8 năm Tân Mão)

Tại Lâm Đồng – Việt Nam


Thông tin chi tiết về tang lễ, Ban Biên Tập xin thông báo trong thời gian sớm nhất ngay sau khi nhận được thông tin.


NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH ANH NĂNG QUANG – NGUYỄN HỮU THẠNH

Buy Zoloft Online Pharmacy No Prescription Needed #800000;”>TỘI CHƯỚNG TIÊU TRỪ, THIỆN CĂN TĂNG TRƯỞNG

NƯƠNG BÓNG THUYỀN TỪ, SỚM VỀ CÕI PHẬT


NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT


21g25′ ngày 4 tháng 9 năm 2011

BAN BIÊN TẬP HOMEPAGE

www.gdptbariavungtau.org


digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb