Điếu văn của BHD/T.Ư GĐPTVN (Quốc Nội) trong Tang lễ Cố HT Nguyễn Hữu Thạnh

ĐIẾU VĂN

CỦA BAN HƯỚNG DẪN  TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

TƯỞNG NIỆM CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG

NĂNG QUANG – NGUYỄN HỮU THẠNH

Bồ tát tại gia Pháp tự PHƯỚC ẤN

Nguyên Ủy Viên Kế Hoạch Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới

Nguyên Ủy Viên Thiếu Nam Ban Hướng DẫnTrung Ương GĐPTVN (Quốc Nội)

Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng

Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

-   Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Thượng Thủ Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN.

-   Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng chứng minh, Chư Tôn Hòa Thượng Cố Vấn, Chư Tôn Đức hiện tiền.

-   Kính thưa Ban Tang Lễ – Cùng các Đoàn Viên GĐPTVN.

-   Kính thưa liệt vị Trưởng lão trong Tộc họ Nguyễn Hữu; chị và các em, các cháu trong Tang gia Hiếu quyến thân mến.

Kính bạch Chư Tôn Đức, Kính thưa liệt quý vị.


Trời vào thu, mưa Sài Gòn sùi sụt.

Đất Lâm Viên nghe lạnh buốt tim Lam.

Chiều nay sấm chớp, mưa rào. Tin anh Nguyễn Hữu Thạnh – Pháp danh Năng Quang – Pháp tự Phước Ấn trút hơi tàn về cỏi Phật.

Sáu năm ròng rã, tịnh khẩu, ngắm lẽ vô thường, như Tổ Vạn Hạnh Thiền Sư phú chúc:

“ Thân như điện ảnh hữu hoàn vô,

Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô … ”

Cái chớp lóe lên sáu năm, trong sát na tắt lịm, trút bỏ hơi tàn tại tư gia số 281/2 Phan Đình Phùng giữa Thành phố hoa Đà Lạt, nhưng ánh sáng đôi mắt “ Từ nhãn thị ” vẫn trong vắt giữa rừng Lam.

Giờ nầy, hướng về Chư Tôn Đức Cố Vấn, Chứng Minh, Sám Chủ, Kinh Sư,  chúng con thành kính đảnh lễ quý Ngài đã nhất cú nhất kệ, từ bi lân mẫn hộ niệm cho Chơn linh Huynh Trưởng cấp Dũng Năng Quang – Nguyễn Hữu Thạnh, thọ Tại Gia Bồ Tát Giới được Hòa Thượng Thượng Thủ Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN thượng Đức hạ Chơn ban Pháp tự Phước Ấn. Là người chồng, người cha, anh, em và là người Huynh Trưởng cao niên, huynh đệ cốt nhục tình lam của chúng con, nghiệp chướng tiêu trừ, nhẹ gót vân du về Tây phương Cực lạc.

Chúng tôi xin chia sẻ sâu sắc sự mất mát to lớn nầy với toàn thể Lam Viên, GĐPT áo lam Lâm Đồng, cùng chị, các anh chị em, con cháu tộc họ Nguyễn Hữu. Dẫu biết rằng sanh-lão-bệnh-tử là lẽ thường tình của kiếp nhân sinh hữu hạn. Phật dạy:

“ Vô thường thị thường  ”.

Trong sinh diệt, có thường tình,

Trong mất mát đã có duyên sinh nảy mầm.

Một lần mất là một chu kỳ tiến hóa của Phật Tử tiến tu, thì cuộc chia tay hôm nay với hy vọng tất cả Lam Viên quốc nội cũng như năm châu trên thế giới đồng nhất tâm cầu nguyện Chơn Linh anh vượt qua sinh tử, trút sạch ái duyên, Liên Trì hội thượng nguyện tương phùng.

Thưa Chơn Linh Huynh Trưởng cấp Dũng Năng Quang – Nguyễn Hữu Thạnh, Bồ Tát tại gia, Pháp tự Phước Ấn.

Hởi ôi!

Tám mươi năm củ, bổng qua rồi,

Áo lam còn đó, đất trời còn đây.

Nhớ linh xưa…

Vốn gốc Thần Kinh, hạ sinh từ Đà Lạt.

Con nhà Phật Pháp,

Sớm thọ Tam Quy.

Đạo sư truyền giới,

Danh pháp Năng Quang.

Mười chín thanh xuân,

Vào Phật Hóa Phổ.

Sáng tỏ nam nhi,

Làm nhà mô phạm.

Ba mươi ba năm rạng ngọc uy danh,

Môn sinh, nghĩa đệ, trọng đạo tôn sư,

Vinh danh Tộc họ.

Với áo lam, miệt mài như con ong làm tổ. Sáu mươi năm hy hiến, từ Liên Đoàn Trưởng đơn vị, Ủy viên Tỉnh Thị, đến Trung Ương, vươn ra Thế giới, Anh đều phát nguyện chu toàn, một Huynh Trưởng tận tụy, lắm tài, đa năng.

Không biết nhạc, làm Nhạc trưởng, bắt nhịp cho Đoàn Kinh Nhạc Giác Hoàng do anh thành lập. Một nét son văn hóa thấm đượm tình lam hòa cùng dân tộc, một sắc thái mới đẹp, một chặng hoa.

Chẳng phải “Quan”, với một cành hoa điều khiển đội Âm công, năm nhà lam động quan nghiêm chỉnh, các lễ di quan hoàn hảo đến bất ngờ. Xin tán thán, cúi đầu cảm phục anh.

Người Cha mẫu mực,

Bậc Thầy gương mẫu,

Huynh Trưởng đa tài,

Ở trong cuộc trần ai, mang kiếp hình hài, nói tiếng thì to, không cần loa mà vang dội, tánh hiền hòa luôn dang rộng đôi tay, tiếp dẫn hậu lai, không trách không la, luôn lấy Lục Hòa làm quý.

Với Tam Bảo rất mực thuần thành, hết dạ kính tin, nhứt nhứt y giáo phụng hành.

Vào tổ chức, lý tưởng có một, Nội quy – Quy chế không rời, giữ vẹn khí tiết áo lam, xiển dương mục đích giáo dục: “ Đào luyện Thanh Thiếu Đồng niên thành Phật Tử chân chánh. Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo ”.

Anh thường nói: “Y giáo phụng hành là tự mình Cư sĩ. Quy y hộ pháp cho Đạo Pháp trường tồn. Về mặt tổ chức phải thượng tôn đại chúng. Nội quy – Quy chế là ý chí của tập thể, là tim óc của tiền nhân. Người Huynh Trưởng có lý tưởng, không rời một ly, không sai một chử, anh là tấm gương cho hậu thế ngàn sau. Tinh thần bất nhị pháp môn trước sau như một.

Dòng đời là thế, hết thịnh đến suy.

Bảy mươi năm Gia Đình Phật Tử có mặt, anh chung gánh vác sáu mươi năm. Thịnh suy, khổ cực anh đều kinh qua cả, nay là lúc quảy dép về Tây, việc hậu lai có hậu lai tiếp nối, sự nghiệp áo lam là vô cùng vĩ đại, chắc chắn sáng đẹp ở mai sau.

Mong anh hoa khai cực lạc,

Diện kiến Di Đà.

Ngộ tánh không hoa,

Hội nhập ta bà,

Theo chân Thiện Tài Đồng Tử.

Làm kiếp Hoa Nghiêm rong ruổi,

Chiêm bái Thiện Tri Thức,

Dẫn áo Lam hiền,

Giáo dưỡng đàn em,

Biến Tịnh Cư Thiên trong trần cảnh.

Ô hô! Thương thay!

Nam Mô thác hóa liên đài,

Siêu sanh Tịnh độ, anh rày vãng sanh.

Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

BHD Trung Ương GĐPTVN

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb