Họp Cộng Tác Viên trang nhà gdptbariavungtau.com

Họp Cộng Tác Viên trang nhà gdptbariavungtau.com

IMG_0548

Vào lúc  8 giờ ngày 10 tháng 5 năm 2015 Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức họp Ban Quản Trị, Ban Biên Tập, Cộng Tác Viên trang nhà gdptbariavungtau.com tại chùa Thiên Quang. Anh Tâm Chế trưởng BHD tỉnh, quý anh trong thường vụ BHD đã đến chủ tọa cùng sự hiện diện của tất cả các thành phần liên quan đến trang nhà và gia trưởng các đơn vị trong tỉnh đến dự họp.

Trang nhà gdptbariavungtau.com là một kênh thông tin chính thức của GĐPT tỉnh, là tiếng nói chính thức của tất cả lam viên trong tỉnh được thành lập và hoạt động 5 năm nay. Trang nhà đã là một công cụ hổ trợ đắc lực cho việc điều hành và phát triển GĐPT tỉnh nhà trong thời gian qua,tuy nhiên trong thời gian qua mặc dầu đã có nhiều nổ lực nhưng hoạt động của trang nhà chưa đem lại hiệu quả như ý, nguyên nhân là nhân sự phục vụ thiếu và yếu. Hoạt động của các thành viên điều hành chưa tích cực, mạng lưới cộng tác viên tại các đơn vị chưa đồng bộ.

Nhận thức được giá trị thiết thực của việc trao đổi thông tin cùng chuyển tải mục đích, lý tưởng, giáo dục truyền thống của trang nhà đến với lam viên trong tỉnh cũng như khắp nơi. BHD tỉnh đã triệu tập phiên họp tất cả các thành phần liên quan đến trang nhà để cùng thảo luận, đóng góp ý kiến ngỏ hầu xây dựng trang nhà gdptbariavubgtau.com ngày càng phong phú hơn xứng đáng là cơ quan ngôn luận chính thức của GĐPT tỉnh và đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin và học hỏi của lam viên.

    Sau gần 4 giờ thảo luận, đóng góp ý kiến, bàn giài pháp thực hiện,  Ban Hướng Dẫn, Ban Quản Trị trang nhà đã ghi nhận những ý kiến đóng góp xây dựng từ các huynh trưởng dự họp, đồng thời rút tỉa kinh nghiêm, tìm những giải pháp thiết thực nhất để xây dựng trang nhà ngày càng phong phú về nội dung, kịp thời về thông tin và đáp ứng về như cầu tìm hiểu, học hỏi của các lam viên trong tỉnh và gần xa.

Trong dịp này Ban Quản Trị trang nhà cũng hoàn thiện nhân sự phục vụ trang nhà như Ban Quản Trị, Ban Biên Tập và mạng lưới cộng tác viên từ cấp thành phố, huyện, thị đến các đơn vị GĐPT trong tỉnh.

Cuộc họp  kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày.

                                                                                                                                                   VP.BHDBRVT

IMG_0550

IMG_0553

IMG_0555

IMG_0556

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb