Đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam kỳ X

PhuHieu DaiHoi Ky X

Tiếp nối thành công của Đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam kỳ IX năm 2012. Nhằm tổng kết Phật sự trong nhiệm kỳ  2012  –  2016, hoạch định đề án sinh hoạt và Phật sự nhiệm kỳ 2016 –2020, từng bước kiện toàn nhân sự GĐPT Việt Nam trong giai đoạn hiện tại để hoàn thành sứ mạng giáo dục thế hệ trẻ, nhằm thực hiện các đề án sinh hoạt và Phật sự một cách hữu hiệu, đạt kết quả cao nhất.

Vào ngày 17.7.2016 (nhằm ngày 14.6.Bính Thân), Đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam kỳ X, nhiệm kỳ 2016 – 2020 được chính thức tổ chức tại chùa Pháp Vân, quận Tân Phú.

Lễ khai mạc Đại hội được cử hành trang nghiêm trọng thể, toàn thể Lam viên thành tâm cung nghinh Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Chơn – Thượng thủ Hội đồng Tăng già chứng minh (HĐTGCM); Hòa thượng Thích Phước Trí – Thành viên HĐTGCM, viện chủ chùa Pháp Vân; Hòa thượng Thích Thanh Huyền – Trưởng Ban Thường trực Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Việt Nam (HĐCVGH); Hòa thượng Thích Minh Tâm – Phó ban Ngoại vụ Ban Thường trực HĐCVGH; Thượng tọa Thích Nhuận Châu – Phó Tổng Thư ký Ban Thường trực HĐCVGH; Thượng tọa Thích Nhuận Quang – thành viên HĐCVGH. Chủ tọa lễ khai mạc có Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Tín – Nguyễn Châu – Vụ trưởng GĐPT Vụ, Trưởng BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam; Huynh trưởng Cấp Dũng Như Thật – Nguyễn Công Minh – Phó Trưởng ban Điều hành BHD TƯ; Huynh trưởng Cấp Dũng Tâm Kiểm – Bạch Hoa Mai – Tổng Thư ký BHD GĐPT Việt Nam trên Thế giới; Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Hoành – Lê Văn San – Phó Trưởng ban Ngành Nam BHD TƯ; Huynh trưởng Cấp Dũng Diệu Lãng – Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Trưởng ban Ngành Nữ BHD TƯ. Hiện diện tại Đại hội gồm có 187 Huynh trưởng (18 HTr Cấp Dũng, 34 HTr Ủy viên, Phụ tá Ủy viên BHD TƯ, 135 HTr đại biểu các BHD Tỉnh, Thị thuộc 5 Miền Vạn Hạnh, Liễu Quán, Khuông Việt, Khánh Hòa, Quảng Đức và Ban Điều hợp Miền Tây Nam Phần).

Tại lễ khai mạc, Hòa thượng Trưởng ban Thường trực thay mặt Chư tôn đức HĐTGCM, HĐCVGH công bố giáo giới của HĐTGCM, HĐCVGH. Trong đó Chư tôn đức chỉ đạo giữ nguyên chức vụ Trưởng ban BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam của Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Tín – Nguyễn Châu. Huynh trưởng Nguyên Tín – Nguyễn Châu phụng hành tôn ý của Chư tôn đức và phát nguyện tiếp tục nhận lãnh trách nhiệm đối với tổ chức GĐPT Việt Nam.

Sau lễ khai mạc, Đại hội tiến hành phiên họp khoáng đại, cung thỉnh Hòa thượng Thích Minh Tâm chứng minh phiên họp khoáng đại. Chủ tọa gồm có Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Tín – Nguyễn Châu, Huynh trưởng Cấp Dũng Như Thật – Nguyễn Công Minh; Huynh trưởng Cấp Dũng Tâm Kiểm – Bạch Hoa Mai; Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Hoành – Lê Văn San; Huynh trưởng Cấp Dũng Diệu Lãng – Nguyễn Thị Nguyệt. Thư ký Đoàn gồm có: Huynh trưởng Cấp Dũng Diệu Thuận – Phạm Thị Xuân Hòa; Huynh trưởng Cấp Tấn Diệu Tri – Hoàng Thị Khánh Linh; Huynh trưởng Cấp Tấn Tâm Lan – Đoàn Thanh Xuân. Kiểm soát viên gồm có: Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Thanh – Ngô Văn Chơn; Huynh trưởng Cấp Tấn Tâm Hải – Nguyễn Văn Hà; Huynh trưởng Cấp Tấn Tuệ Hòa – Trần Bình.

Trong phiên họp khoáng đại, Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Hạnh – Phạm Phước Hùng phổ biến Nội lệ Đại hội; Huynh trưởng Cấp Tấn Đạt Thịnh – Trương Hùng Cường thông qua Biên bản Hội nghị Trưởng ban – Tổng Thư ký – Ủy viên Nội vụ (Phiên họp tiền Đại hội) vào ngày 26.6.2016 tại chùa Phật Ân. Huynh trưởng Cấp Dũng Tâm Huy – Phan Đình Thăng công bố đường hướng hành hoạt BHD Trung ương GĐPT Việt Nam. Đại hội tiến hành thảo luận cho từng hạng mục nêu trên.

Trước giờ nghỉ trưa, Đại biểu các BHD Tỉnh – Thị; Hội đồng Huynh trưởng Cấp Dũng; Thường vụ BHD Trung Ương hội ý riêng để giới thiệu ứng cử viên cho các chức danh Thường vụ BHD Trung Ương nhiệm kỳ 2016 – 2020. Đồng thời các Miền cũng giới thiệu Huynh trưởng Đại diện 5 Miền.

Buổi chiều, Đại hội tiếp tục phiên họp khoáng đại. BHD Trung Ương nhiệm kỳ 2012 – 2016 tuyên bố mãn nhiệm kỳ. Đại hội tiến hành bầu Ban Thường vụ BHD Trung Ương nhiệm kỳ 2016 – 2020, gồm có 13 Huynh trưởng được Đại hội giới thiệu ứng cử. Đại hội sẽ bầu 10 Huynh trưởng cho các chức danh Ban Thường vụ. Sau phần kiểm phiếu công khai, 10 Huynh trưởng được toàn thể đại biểu tín nhiệm vào Ban Thường vụ BHD Trung Ương nhiệm kỳ 2016 – 2020. Tân Ban Thường vụ đã tiến hành hội ý phân công các chức danh trong Ban Thường vụ và mời Ủy viên ngành, Ủy viên chuyên môn.

Lễ phát nguyện nhận nhiệm vụ của BHD Trung ương nhiệm kỳ 2016 – 2020 và Lễ bế mạc Đại hội dưới sự chứng minh của nhị vị Hòa thượng Thích Phước Trí và Hòa thượng Thích Minh Tâm. Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Hạnh – Phạm Phước Hùng, Tổng Thư ký BHD TƯ công bố thành phần nhân sự BHD Trung ương nhiệm kỳ 2016 – 2020. Tân BHD Trung Ương ra mắt Chư tôn đức cùng toàn thể Huynh trưởng đại biểu, phát nguyện nhận lãnh trách nhiệm điều hành Phật sự BHD Trung Ương nhiệm kỳ 2016 – 2020. Hòa thượng Thích Phước Trí thay mặt HĐTGCM, HĐCVGH công nhận lời phát nguyện của tân BHD. Huynh trưởng Tổng Thư ký BHD Trung Ương tuyên đọc Quyết nghị của Đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam kỳ X. Ban tổ chức Đại hội tổng kết thành quả của Đại hội. Toàn thể đại biểu thành tâm cung đón lời đạo từ của Hòa thượng Thích Minh Tâm, y giáo phụng hành lời dạy của ngài.

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam kỳ X, nhiệm kỳ 2016 – 2020 khép lại trong vòng dây thân ái của thương yêu và hòa hợp.

HỘI NGHỊ TRƯỞNG BAN – TỔNG THƯ KÝ – ỦY VIÊN NỘI VỤ

(TIỀN ĐẠI HỘI)

Ngày 26.6.2016 tại chùa Phật Ân
DH ky X (1)

DH ky X (3)

DH ky X (4)

DH ky X (5)

DH ky X (6)

DH ky X (7)

DH ky X (8)

DH ky X (9)

DH ky X (10)

DH ky X (11)

DH ky X (12)

DH ky X (13)

DH ky X (14)

DH ky X (15)

DH ky X (16)

DH ky X (17)

DH ky X (18)

DH ky X (19)

DH ky X (20)

DH ky X (21)

DH ky X (22)

DH ky X (23)

DH ky X (24)

DH ky X (25)

DH ky X (26)

DH ky X (27)

DH ky X (28)

DH ky X (29)

DH ky X (30)

DH ky X (31)

DH ky X (32)

DH ky X (33)

DH ky X (34)

DH ky X (35)

DH ky X (36)

DH ky X (37)

 

ĐẠI HỘI GĐPT VIỆT NAM KỲ X

DH ky X (166)

DH ky X (165)
Huynh trưởng Nguyên Tín – Nguyễn Châu thăm các đại biểu trước giờ khai mạc

DH ky X (38)

DH ky X (39)

DH ky X (40)

DH ky X (41)

Lễ khai mạc Đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam kỳ X
DH ky X (42)

DH ky X (43)

DH ky X (44)

DH ky X (45)

DH ky X (46)

DH ky X (47)

DH ky X (48)DH ky X (49)

DH ky X (51)

DH ky X (52)

DH ky X (53)

DH ky X (54)

DH ky X (55)

DH ky X (56)

DH ky X (57)

DH ky X (58)

DH ky X (59)

DH ky X (60)

DH ky X (61)

DH ky X (62)

DH ky X (63)

DH ky X (64)

DH ky X (65)

DH ky X (66)

DH ky X (67)

DH ky X (68)

DH ky X (69)

DH ky X (70)

DH ky X (71)

DH ky X (72)

DH ky X (73)

DH ky X (74)

DH ky X (75)

DH ky X (76)

DH ky X (77)

DH ky X (78)

DH ky X (79)

DH ky X (80)

DH ky X (81)

DH ky X (82)

DH ky X (83)

DH ky X (84)

DH ky X (85)

DH ky X (86)

DH ky X (87)

DH ky X (88)

DH ky X (89)

DH ky X (90)

DH ky X (91)

DH ky X (92)

DH ky X (93)

DH ky X (94)

DH ky X (95)

DH ky X (96)

DH ky X (97)

DH ky X (98)

DH ky X (99)

DH ky X (100)

DH ky X (101)

DH ky X (102)

DH ky X (103)

DH ky X (104)

Phiên họp Khoáng đại
DH ky X (105)

DH ky X (106)

DH ky X (107)

DH ky X (108)

DH ky X (109)

DH ky X (110)

DH ky X (111)

DH ky X (112)

DH ky X (113)

DH ky X (114)

DH ky X (115)

DH ky X (116)

DH ky X (117)

DH ky X (118)

DH ky X (119)

Đại biểu các tỉnh, thị hội ý chọn Huynh trưởng ứng cử viên chức danh Thường vụ BHD TƯ
DH ky X (120)

DH ky X (121)

DH ky X (122)

DH ky X (123)

DH ky X (124)

DH ky X (125)

DH ky X (126)

BHD Trung ương nhiệm kỳ 2012 – 2016 tuyên bố mãn nhiệm kỳ
DH ky X (127)

Góp vui văn nghệ
DH ky X (128)

DH ky X (129)

Bầu BHD Trung ương GĐPT Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2020
DH ky X (130)

DH ky X (131)

DH ky X (132)

DH ky X (133)

DH ky X (134)

DH ky X (135)

DH ky X (136)

DH ky X (137)

DH ky X (138)

DH ky X (139)

DH ky X (140)

DH ky X (141)

DH ky X (142)

DH ky X (143)

DH ky X (144)

Lễ phát nguyện nhận nhiệm vụ – Lễ bế mạc Đại hội
DH ky X (145)

DH ky X (146)

DH ky X (147)

DH ky X (148)

DH ky X (149)

DH ky X (150)

DH ky X (151)

DH ky X (152)

DH ky X (154)

DH ky X (155)

DH ky X (156)

DH ky X (157)

DH ky X (158)

DH ky X (159)

DH ky X (161)

DH ky X (162)

DH ky X (163)

DH ky X (164)

DH ky X (168)

DH ky X (169)

DH ky X (171)

DH ky X (172)

DH ky X (173)

DH ky X (174)

Chụp hình lưu niệm – Dây thân ái
DH ky X (175)

DH ky X (176)

DH ky X (177)

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb