CẢM NIỆM HIỆP KỴ GĐPTBRVT

CẢM NIỆM HIỆP KỴ  GĐPTBRVT

PL 2560 – DL 2016

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ngưỡng Vọng Bái Bạch Giác Linh Chư Tôn Đức Tôn Sư tiền bối

Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni hiện tiền

Thể theo lời Phật dạy tri ân và báo ân là bổn phận và trách nhiệm của người phật tử. “Uống nước nhớ nguồn ăn trái nhớ người trồng cây” là đạo lý là văn hóa truyền thống của dân tộc Việt.

Hơn 2/3 thế kỷ hình thành phát triển tổ chức GĐPTVN và hơn 50 năm hình thành và phát triển GĐPT/BRVT.  Những thế hệ huynh trưởng hôm nay luôn mang nặng thâm ân cao cả của Chư Tôn Thiền Đức, quí vị tiền bối sáng lập, quí anh chị trưởng, quí vị bảo trợ ân nhân. Với nội dung tri ân và báo ân lễ hiệp kỵ hằng năm đã trở thành ngày  truyền thống của GĐPT/BRVT.

Hôm nay ngày 23/07/Bính thân,  được sự trợ duyên của TT Trụ trì chùa Từ Quang, BHD/GDPT/BRVT kiến lập đàn tràng tác lễ tri ân Chư Tôn Thiền Đức sáng lập, cố vấn, ân sư . Thiết lễ hiệp truy tiến tưởng niệm chư Thánh Tử Đạo, quí Anh Chị Trưởng đã suốt đời hy hiến cho tổ chức và tưởng nhớ đến quí vị bảo trợ ân nhân cùng các lam viên thân thương quá cố.

Trong bầu không khí trang trọng , thiêng liêng lời đầu tiên và trên hết chúng con xin nương vào oai lực của Chư Tôn Đức hiện tiền, cung kính ngưỡng vọng dâng lời tri ân lên Giác Linh Chư Tôn Thiền Đức Cố Vấn Ân Sư.

 Kính Bạch Chư Tôn Đức

 Chúng con duyên phước được nghe quí Ngài dạy rằng: “Bản Thệ Tăng Già, lập nguyện của các đệ tử  xuát gia của Phật, cùng hòa hiệp trong bản thể thanh tịnh của ba-la-đề- mộc-xoa, tuyên dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh, hy cầu phật pháp trường tồn làm y chỉ cho nhân thiên tu tập hướng đến cứu cánh giải thoát và giác ngộ.

Tăng-già Việt Nam trong trường thiên lịch sử dựng nước đã không tách rời sự tu tập của bản thân với sự tồn vong của dân tộc, tự nhận trách nhiệm giáo dục bồi dưỡng các thế hệ phật tử bằng tinh thần Bi-Trí-Dũng, vượt qua những chướng duyên, thể hiện những giá trị nhân sinh từ chánh pháp trong lòng xã hội. GĐPT Việt Nam môi trường sinh hoạt cộng đồng cho các thế hệ phật tử, hơn hai phần ba thế kỷ tồn tại và phát triển, qua những thời kỳ an nguy của lịch sử, đã cống hiến xứng đáng thân và tâm trong dòng suy thịnh của đất nước. Tuy nhiên thuận và nghịch hòa hợp và phân ly là qui luật tất nhiên của phát triển xã hội. Quy luật ấy không ngừng tác động vào sự sinh hoạt của các thế hệ GĐPTVN mỗi thời kỳ bằng những sắc thái cá biệt. Người phật tử do thiếu tu tâm lập nguyện, dưới sự tác động của tham cầu và khiếp nhược bị lôi cuốn bởi danh vị và lợi dưỡng, dễ dàng biến chất, trở thành người mất hướng, tự đánh mất phẩm giá cao quí của tín tâm thanh tịnh.

Vậy, Tăng -già cần phát dương bản thệ thanh tịnh hòa hiệp để lam sở y và định hướng sinh hoạt tu tập cho mỗi huynh trưởng, đoàn sinh, tích cực thực hành Bồ-tát đạo, hóa thân vào trong các cộng đồng tuổi trẻ vận dụng khéo léo các phương tiện thiện xảo để thắp sáng ngọn đèn trí tuệ, cùng các thế hệ thanh niên Việt Nam kế thừa và phát huy các truyền thống, xây dựng xã hội hưng thịnh và an lạc”

Kính Bạch Chư Tôn Đức

Chúng con trộm nghĩ rằng: Dù cho thời gian có cách xa, không gian có biến đổi, dù cho hoàn cảnh quốc độ , phương sở,  phương tiện có khác, nhưng Bản Thệ Tăng Già thì bất biến và luôn đồng nhất.

 Giờ đây trong giờ phút thiêng liêng nguồn tâm lắng đọng, chúng con như đang được tiếp nhận nguồn năng lượng của đức từ bi vô úy từ Giác Linh của Chư Tôn Đức. Hình bóng đã ngàn trùng xa cách nhưng  pháp âm thầy ngày nào vẫn mãi còn vang vọng , ân đức của quí Thầy sẽ mãi là chất tiệu ngọt ngào nuôi lớn tinh thần Bi-Trí Dũng cho chúng con những người huynh trưởng GĐPTVN truyền  thống hôm nay.

Bản Thệ Tăng Già là bất biến và luôn đồng nhất. Nên trong giờ phút liêng liêng này chúng con được có duyên phước cảm nhận sâu sắc rằng, nguyện lực của quí Ngài như đang hóa thân, đang hòa quyện vào trong nguyện lực của chư Tôn Đức Tăng Ni hiện tiền chứng minh trong buổi lễ hôm nay để cho chúng con được có bóng mát bồ đề, có được con thuyền thanh lương, có chổ y nương, để có đủ niềm tin và nghị lực tiến bước trên con đường lý tưởng , phụng sự đạo pháp và dân tộc.

Chúng con thành kính ngưỡng vọng đảnh lễ cúng dường chư vị Giác Linh Tôn Sư tiền bối cao cả. Chúng con xin thành kính đảnh lễ niệm ân Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni hiện tiền.  Xin cung kính tỏ lòng tri ân bằng tâm nguyện “ dù bao nhiêu gian khổ dù gặp nhiều nguy khó lý chúng con vẫn tôn thờ”

Kinh xin quí ngài từ bi mẩn cố, đại từ bi mẩn cố. ( ba lạy)

Kính thưa chơn linh bác Tâm Minh Lê Đình Thám

Kính thưa chơn linh quí Anh Chị Trưởng, quí vị ân nhân bảo trợ cùng các hương linh doàn sinh quá cố thân thương.

            Hơn 2/3 thế kỷ, chặng đường lịch sử GĐPTVN đã đi qua có quá nhiều cam go thử thách bởi những sự biến đổi của cuộc thế vô thường, nhưng với tinh thần Bi- Trí- Dũng  quí anh chị đã lèo lái con thuyền lam đúng hướng và đúng mục đích. Đã một lòng vì đạo tiến lên vì tổ chức, vì đàn em phụng sự. không một chút  tính toán được mất của riêng mình.

Là một bộ phận trong ngôi nhà chung,chúng tôi luôn cảm nhận sâu sắc những gian khó những đau thương mất mát trên những chặng đường lịch sử của tổ chức, biết bao huynh trưởng và đoàn sinh đã nằm xuống cho tổ chức GDPTVN được đứng dậy đi lên. Chúng tôi không thể đo lường tính đếm được công  lao vun bồi tô đắp của quí anh chị cho ngôi nhà lam được trường thành. Lúc sinh thời anh Như Tâm Nguyễn Khắc Từ UVNH/BHDTU có dạy rằng “ trong truyền thông GDPTVN có những  người đã chôn nhưng không bao giờ chết và có những cái chết nảy mầm cho sự sống” Đó là hình ảnh của Phan Duy Trinh cùa Nguyễn Đại Thức, của Đào Thị Yến Phi của Đặng Văn Công, của Nguyễn Thị Vân của Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn,  của Tâm Chánh Hoàng Thị Kim Cúc của Như Tâm Nguyễn Khắc Từ và còn , còn nhiều hơn nữa trên con đương thiên lý nhiều gian khổ mà GĐPTVN đã đi qua. Máu và nước mắt đã đổ xuống để thắp sáng lên cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Kính thưa Chơn Linh Bác

Kính thưa Chơn Linh Quý Anh Chị.

 Ngược dòng thời gian theo dòng lịch sử của tổ chức, vào đầu thâp niên 1950  từ Miền Trung khung trời màu lam đã từng ngày lan tỏa vào đất Phương Nam. Những hạt sen trắng đầu tiên được gieo xuống vùng đất đỏ nối bờ cát trắng của BRVT hôm nay, ngày ấy là tỉnh Phước Tuy và thị xã  Vũng Tàu vào những năm cuối thập niên 1950, trải qua thời gian thử thách nơi đất mới, mãi cho đến năm 1965 mới đủ cành đủ lá để được trở thành ,thành  viên chính thức trong đại gia đình áo lam GĐPTVN. Vừa qua vào những thời khắc bình minh đầu tiên của năm 2016 BHD/GĐPT/BRVT đã long trọng tổ chúc lễ kỷ niêm 50 năm GĐPT/BRVT và cho ra mắt tập lịch sử GĐPTBRVT. Gần 300 trang sách, chử viết và hình hảnh để cập nhật lại những thời sự quá khứ,ghi nhận những  giai kỳ lịch sử. Dù bất kỳ giai đoạn nào lúc suy cũng như thịnh,  lúc thuận cũng như nghịch chúng tôi đều thấy đã in đậm dấu chân, hình ảnh của các anh chị. Chúng tôi luôn cảm nhận sâu sắc rằng trong vườn lam GĐPTBRVT đã được thấm đậm mồ hôi và nước mắt của quí anh chị, để cho lam viên BRVT hôm nay được đâm chồi nảy lộc dù phải trải qua vô vàn nội ma ngoại chướng.

 Tất cả sự hy sinh của quí anh chị đã trở thành nguồn sinh lực vô tận cho màu lam muôn đời không biến đổi, cho sen trắng sáng  mãi giữa chợ đời lắm nhiễu nhương, đổi trắng thay đen.

 Giờ đây.

Chị Tâm Chánh- Hoàng Thị Kim Cúc,  chị Không Liên, anh Nguyên Y- Lương Hoàng Chuẫn, anh Như Tâm -Nguyễn Khắc Từ….. đã không còn. – Anh Tâm Dũng, anh Tâm Phát, anh Nguyên Ngộ, anh Nhật Hồng  và nhiều anh chị khác đã thuận thế vô thường xả bỏ báo thân đi về bên kia thế giới. Nhưng tên gọi các anh, các chị vẫn rạng ngời trang sử, theo tháng ngày nâng vạn bước chân lam.

Kính thưa chơn linh quí anh chị .

Dẫu biết rằng  “Hư không hữu tân ngã nguyện vô cùng” con đường lý tưởng thì thênh thang vô tận nhưng khiếp người đâu dễ trăm năm. Vậy mà cứ mỗi độ thu về ngày hiệp kỵ nhìn lên linh đài, lại thêm những gương mặt quí kính của chúng em đã hóa thành người thiên cổ, lòng chúng em lại càng xót xa kính tiếc “ thông già rủ bóng vườn lam”.

Kính thưa chơn linh quí anh chị.

Dẫu biết rằng  “vô khảo đảo bất thành đại đạo” nhưng mỗi khi khoác lên mình sứ mệnh người huynh trưởng, thì chúng tôi phải nghiêng mình trước sự khảo đảo mà quí anh chị đã hiên ngang mỉm cười chịu đựng cho tổ chức được trường tồn.  Dẫu biết rằng vô thường sanh diệt là nguyên lý sanh tồn của vạn pháp sao lòng chúng tôi cứ canh cánh ngậm ngùi kính tiếc nhớ thương, khi đối trước những di ảnh kính thương trên linh đài khói hương nghi ngút.

Đoạn đường sau lưng quá nhiều gian khó, đoạn đường trước mặt còn lắm chông gai, màn đêm vô minh dày đặc nhưng ngọn đèn lý tưởng, ánh sáng vô tận đăng được quí ngài, quí anh chị truyền trao cho chúng em ngày nào vẫn tiếp tục sáng ngời từ thế hệ này sang thế hệ khác nối tiếp nhau với niềm tinh sâu sắc và lòng trung kiên soi đường cho đàn em vững bước tiền lên.

Sen trắng thì bất diệt dầu ở trong biển lửa vẫn tỏa ngát hương thơm, tình lam thì luôn thắm đượm vô biên, sự hy sinh của quí anh chị thì vô tận. Ngôn từ của chúng em thì vụng về hữu hạn làm sao nói hết được cái vô cùng, phải không thưa quí anh chị.

Giờ đây trước linh đài trang nghiêm khói trầm quyện tỏa, ẩn hiện hồn thiêng tổ chức. toàn thể chúng em như đang trực tiếp , tiếp xúc với quý anh chị trong dòng huyết thống nhà lam, trong dòng sống của biển chân như bất sanh bất diệt. Chúng em vẫn hằng thấy quí anh chị trên con đường phụng sự lý tưởng áo lam. Như vẫn luôn y thức được nguồn ánh sáng vô tận, ánh sáng của ngọn đèn lý tưởng, hằng cháy sáng mãi trong trái tim mình.

Chơn linh của quí anh chị đang hòa nhập vào chín phẩm liên hoa nơi liên trì hải hội. nhưng còn lại giữa chốn ta bà uế trược lắm nước mắt đau thương đang có hàng ngàn hàng vạn và  còn nhiều hơn nữa đóa sen trắng  GĐPT tiếp tục tỏa ngát hương thơm,  khắp mọi nẽo đường Việt Nam yêu dấu và khắp năm châu bốn biển. Chúng em sẽ mãi mãi không thẹn với lòng mình khi ngưởng mặt lên nguyện hứa với tam bảo, hứa với quý anh chị sẽ luôn sống trọn đời lam. Sông trọn với lời phát nguyện của người huynh trưởng;  Cõi ngũ trược con thề vào trước nếu còn một chúng sanh chưa giải thoát thì  chúng con nguyện chưa hưởng an lạc  Niết- Bàn

Đốt nén tâm hương, lòng thành thông ba cõi

Dâng lời cầu nguyện chánh ý tỏa mười phương

Toàn thể lam viên Bà Ria Vũng Tàu, thành tâm cầu nguyện mười phương Chư Phật thùy từ tiếp độ chư chơn linh quí Anh Chị, quí vị Bảo Trợ Ân Nhân cùng hương linh các Đoàn Sinh quá cố thân thương đều được siêu sanh về miền Cực Lạc

                                    Nam mô tiếp dẫn đạo sư  A-di-đà Phật

 

.

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb