GĐPT miền Khánh Hòa khai khóa tu học bậc Lực

Nhằm nâng cao kiến thức nội điển cho hàng huynh trưởng để làm hành trang chuyển hóa tu học để thăng tiến tự thân và phụng sự lý tưởng GĐPT, nhất là vấn đề tu học bậc Lực hết sức bức thiết vì chương trình tu học là những bộ kinh Phật giáo Đại thừa đã được san định.

 Tình  hình tu học của huynh trưởng hiện nay các địa phương có số lượng huynh trưởng đang tham gia tu học bậc Lực theo từng năm số lượng không nhiều, đồng thời việc thỉnh thầy giáo thọ tại các tỉnh cũng rất khó khăn. Riêng tại miền Khánh Hòa GĐPT.VN gồm các GĐPT tỉnh Bình Phước, Bình Thuận, Biên Hòa, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu đã được Thượng Tọa Thích Nhuận Châu CVGH.GĐPTVN  hoan hỷ trực tiếp hướng dẫn tu học cho huynh trưởng bậc Lực toàn miền, đây là một duyên phước rất lớn cho lam viên miền Khánh Hòa. Theo kế hoạch của Nghiên Huấn  Trung Ương sẽ tập trung huynh trưởng học viên bậc Lực toàn miền học 1 tháng/kỳ tại chùa Long Thọ, Đồng Nai.

Vào lúc 8 giờ ngày 21 tháng 5 năm 2017 lễ khai khóa tu học bậc Lực miền Khánh Hòa được tổ chức tại văn phòng BHD Đồng Nai, chùa Long Thọ dưới sự chứng minh của Thượng Tọa Thích Nhuận Châu CVGH.GĐPTVN đồng thời là giáo thọ sư. HTr cấp Dũng Nguyên Tích -Hồ Lai Chiến, ĐD.BHDTƯ tại miền Khánh Hòa, HTr cấp Tấn Minh Trung-Đặng Viên Ngọc Trai Ủy viên Nghiên Huấn BHDTƯ đồng chủ tọa cùng sự hiện diện của HTr Tâm Dưỡng-Nguyễn Văn Nuôi Phụ tá UV NH.BHDTƯ, Đại diện BHD các tỉnh trong Miền, Ban Điều Hành bậc Lực gồm các huynh trưởng ủy viên Nghiên Huấn các tỉnh cùng với sự hiện diện của toàn thể huynh trưởng học viên bậc Lực toàn Miền.

Tại buổi lễ anh Nguyên Tích đã phát biểu niệm ân Thượng Tọa CVGH đã  dấn thân vì tiền đồ của GĐPTVN nên đã thương tưởng mà phát tâm đảm nhận giáo thọ sư để anh chị em huynh trưởng trong miền có điều kiện tu học, anh cũng nhắc nhở anh chị huynh trưởng nổ lực vượt mọi chướng ngại để tham gia đều đặn khóa tu học ngỏ hầu củng cố kiến thức nội điển để thăng tiến tự thân và  phụng sự tổ chức.

Thượng Tọa CVGH chứng minh  ban đạo từ tại buổi lễ đã tán dương tinh thần của anh chị em huynh trưởng trong miền đã phải di chuyển một chặng đường rất xa để tham gia khóa học đồng thời thầy cũng  sách tấn huynh trưởng  cần nổ lực tu học, tinh thông giáo pháp để chuyể n hóa thân tâm  tăng trưởng bồ-đề tâm từ đó mới phụng sự lý tưởng một cách thiết thực và có hiệu quả.

Sau lễ khai mạc là buổi học đầu tiên, theo chương trình  năm nay thầy sẽ giảng giãi bộ kinh Kim Cang cho anh chị em học viên bậc Lực toàn khóa.

                                                                                                                                      Tâm Lễ

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb