Nhất tâm cầu nguyện

Nhất tâm cầu nguyện

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A-DI-ĐÀ PHẬT Nhận được tin: Huynh trưởng cấp Tấn: Nguyên Minh -Lê Văn Tranh Phó trưởng Ban Hướng Dẫn Ngành Nam GĐPT Thừa Thiên-Huế Đã xã báo thân vào lúc 2 giờ ngày 01 tháng 8 năm 2020 (Nhằm ngày 12.6. Canh Tý) Hưởng thọ 69 tuổi Nhất tâm […]