Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu cúng dường An cư kiết hạ

Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu cúng dường An cư kiết hạ

Cúng dường Chư Tôn Đức Tăng, Ni trong mùa An cư kiết hạ là một pháp cúng dường truyền thống của hàng phật tử tại gia. Trong mùa an cư chư Tăng, Ni tập trung tu tập tại các điểm an cư theo truyền thống có từ thời đức Phật tại thế. Để cho  chư […]