THỜI ÔN DỊCH SUY NGHĨ LAN MAN VỀ HAI CHỮ TỪ THIỆN.

THỜI ÔN DỊCH SUY NGHĨ LAN MAN VỀ HAI CHỮ TỪ THIỆN.

Từ thiện là từ Hán-Việt,  Theo từ điển Hán Việt Thiều Chửu, từ thiện (慈善) là kết hợp giữa hai từ Từ (thương yêu, như là nhân từ (thương người), từ tâm (lòng thương)) và Thiện (tốt lành). Vậy từ thiện có nghĩa là làm việc tốt từ lòng yêu thương (người). Những hành vi, việc làm tốt mà không xuất phát từ lòng […]