Sinh hoạt-Giao lưu Ngành Thiếu.

Sinh hoạt-Giao lưu Ngành Thiếu.

Nhằm duy trì, kết nối liên lạc và tạo sân chơi giao lưu sáng tạo, năng động, tích cực dành cho huynh trưởng và đoàn sinh Ngành Thiếu. Đồng thời để giảm bớt những căng thẳng sau thời gian làm việc, học tập; căng thẳng trong thời gian dịch bệnh kéo dài. Ủy viên Ngành […]