LỚP HỌC PHẬT PHÁP CĂN BẢN GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU.

LỚP HỌC PHẬT PHÁP CĂN BẢN GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU.

Thực hiện kế hoạch tu học trường kỳ dành cho Huynh trưởng bằng hình thức trực tuyến phù hợp với hoàn cảnh xã hội hiện tại. BHD GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu đã cung thỉnh Thượng tọa Thích Nhuận Châu, thành viên HĐGG.GDPTVN giáo thọ sư để giảng giải Phật pháp trong các kỳ tu […]