GĐPT Khánh Linh du ngoạn đầu năm 2023 

GĐPT Khánh Linh du ngoạn đầu năm 2023 

Một năm mới nữa lại tới, mang theo cái lạnh kéo dài hơn những năm trước, nhưng GĐPT Khánh Linh chúng em vẫn ấm áp tình Lam dưới mái chùa Phước Quang. Sinh hoạt của đơn vị vẫn tiếp diễn đều đặn với số lượng đoàn sinh tăng, mang đến không khí háo hức, hứa […]