GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu viếng tang

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu viếng tang

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A-DI-ĐÀ PHẬT Nhận được tin Cụ ông Hồ Văn Ron, pháp danh Tâm Thiện Là nhạc phụ của HTr cấp Tập Lê Văn Hoành, Đoàn trưởng Oanh Vũ Nam GĐPT Khánh Lạc Đồng thời cũng là nhạc phụ của HTr cấp Tập Trần Thị Hiệp, Đoàn phó Thiếu Nữ […]