Thành kính phân ưu

Thành kính phân ưu

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A-DI-ĐÀ PHẬT. Nhận được tin: Cụ ông TRẦN HY – pháp danh NGUYÊN MINH Sinh năm 1934 Là thân phụ của Thượng tọa Thích Nguyên Hiền Thành viên Hội Đồng Giáo Giới GĐPT VN. Trụ trì Vĩnh Minh tự viện, Lâm Đồng Đã xã báo thân vào lúc 10 […]