Ghi nhanh: Hiệp Kỵ năm 2011 GĐPT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ghi nhanh: Hiệp Kỵ năm 2011 GĐPT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ông mặt trời chưa thoát khỏi màn sương mai dày đặc âm u buổi sáng, trên mọi lối đi về Xà Bang (Nông trường cao su Xà Bang – BRVT) Lam viên đồng quy hướng về chùa Lạc Bang với lễ phẩm trên tay và tấm lòng thành kính trang nghiêm, lễ phục sạch đẹp…