BHD GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU THĂM VIẾNG CÁC ĐƠN VỊ GĐPT TRONG TỈNH NHÂN MÙA PHẬT ĐẢN. (Phần 1)

z5462768901181_4425b42e79f9bc24c096198ad4cb2ade

BHD GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU THĂM VIẾNG CÁC ĐƠN VỊ GĐPT TRONG TỈNH NHÂN MÙA PHẬT ĐẢN. (Phần 1)
Theo thông lệ hằng năm, nhân mùa Phật đản BHD.GĐPTBRVT tổ chức phái đoàn thăm viếng các lễ đài Phật đản tại các chùa có GĐPT sinh hoạt, để đành lễ tại lễ đài Phật đản, vấn an Chư tôn đức trụ trì, thăm viếng và sách tấn tinh thần huynh trưởng và đoàn sinh các đơn vị.
Phật đản PL 2568 năm nay, ngày 14.4. Giáp Thìn phái đoàn BHD đi thăm viếng các đơn vị thuộc huyện Châu Đức và thị xã Phú Mỹ. Tại các trú xứ BHD đều đến đảnh lễ tại lễ đài, thăm vấn an Chư tôn đức trụ trì, và thăm viếng, hỏi thăm tình hình sinh hoạt, tổ chức Phật đản tại đơn vị và sách tấn tinh thần tu học và phụng sự đến các Ban huynh trưởng và cầu chúc tất cả lam viên có một mùa Phật đản vô lượng an lành trong ánh hào quang của chư Phật mười phương.
VP.BHDBRVT
MỘT SỐ HÌNH ẢNH BHD THĂM VIẾNG TẠI HUYỆN CHÂU ĐỨC VÀ THỊ XÃ PHÚ MỸ

z5462768882343_5c12cf959c4fc69adf5162114ecf62ad

z5462768888000_a417fb6cc979dfd8d14dc0a6902a3c3b

z5462768888488_dfc9bfa62e90f53f4e88232ed2dc5062

z5462768891319_63eccac9939dd76d89377df479809080

z5462768892821_27d62d51a59f6a81e69686bbf049f47a

z5462768902475_28e5b89ea8f4ede2338bf5211a1b0b8e

z5462768903268_afc8668a6b8df107975673ad2e5cc552

z5462768906552_77f6bb6a456291707a86cea0dc46d0d8

z5462768912839_b5cae4053bc3dc92c0e8643ccadd19f2

z5462768917359_3d3ee0450f4e55d2749a0bb5312a9e7e

z5462768917580_f4ad8699f979ea92ad30799c2950fbc2

z5462768922689_c9343ad292b3ce1bc6efb4d00b188542

z5462768926470_de742ec12514ca56c9a5b99d33e83322

z5462768928563_3854d13ccb9979475207d5341bf27c47

z5462768941266_a9631d799ebcf1dbdcaf76cc7d551eb5

z5462768951001_81f8a59a115697196930be0b6e3c5ee0

z5462768951393_34efc949666b76f8864fa50b949c059f

z5462768954836_d2d7f7b9d420dc1af022179747b43486

z5462768954967_929d2024ec92405182a8ba432f796826

z5462768958097_a487cf0b57128ff3ed5f00ed087a5d1f

z5462768967407_003195833d357c2c459543f0e626d60b

z5462768968759_8b579b6b6a0acefd431bf23d40056bdf

z5462768987426_4662200774dffd8707ed4c3edd34635d

z5462768997695_a69e312f70360fdc1f519274e99be9af

z5462768999394_473e13f11d697c5a3988c552a0690c8e

z5462769009584_a7bf2a955689e424bc3bebd32735f961

z5462772532609_d3dd8ff3d2965ce076978fe43f8befa0

z5462772547044_fbc29becb61c6721077650ae78bd8319

z5462772550481_da8835133fc57367e21c3d717a1fab07

z5462772552657_9e7821c93d0d513789093e3eb93c96a2

z5462772554953_5d7de28e2f142c3ede4cb039a02a4879

z5462772564545_dfc653d156875d582022d9d5773b31d0

z5462772568246_44c239cb28691109e5ec402921fbe1b7

z5462772569841_4219678358466a596b08bf034a79c63c

z5462772577186_1f1976d7a203a2e30016ac1477d0dbe6

z5462772584157_cd45438f1bd3a7b357ffcee135301860

z5462772585541_0a5a0b788bb3b457679d8f01618e8fe7

z5462772587651_ee5d32ffe1781410b33f795e987c93ea

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb