GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TU BÁT QUAN TRAI KỲ 2/2024.

z5557722112499_7898cbe3e787bb41497ebc84a71da59d

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TU BÁT QUAN TRAI KỲ 2/2024.
Theo đề án sinh hoạt năm 2024, nhằm thăng tiến đạo tâm, gia tâm tu học, cũng cố kiến thức nội điển cho hàng huynh trưởng. BHD GĐPTBRVT tổ chúc mỗi năm 5 kỳ tu Bát Quan Trai cho hàng huynh trưởng và đoàn sinh ngành Thanh.
Kỳ tu bát quan Trai lần 2 năm 2024 được tổ chức vào ngày rằm tháng 5 năm Giáp thìn tại chùa Từ Quang, Châu Đức.
Tham dự kỳ tu náy đã có 126 huynh trưởng và đoàn sinh tham dự
BHD tỉnh đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Minh Bảo, thành viên HĐGG.GĐPTVN, trưởng ban CVGH.GĐPTBRVT quang lâm truyền giới và thuyết giảng.
Đề tài thuyết giảng của Hòa thượng là phẩm thứ 24 trong kinh Ưu-bà tắc nói về NGHIỆP.
ĐÂY LÀ MỘT ĐÈ TÀI NÓI VỀ NGHIỆP BÁO rất quan trọng trong giáo lý đạo Phật được Hòa thượng giảng rất cặn kẻ để hành giả khóa tu được thấu đáo về llý Nghiệp Báo trong giáo lý đạo Phật.
Buổi chiều như thường lệ là thời khóa tọa thiền, thiền hành và khóa lễ Tịnh Độ, kinh hành. Sau cùng là thời gian sinh hoạt giới tử để thảo luận, góp ý về thành quả của một ngày tu cũng như trao đổ, chia sẻ ý kiến về đề tài Phật pháp được nghe giảng buổi sáng.
VP.BHDBRVT

z5557722211979_e1baa7fe7212718a2e2b35209de14b7e

z5557722211924_587fdfb4eb8061265ba9a49da202ca62

z5557722162876_0853b07a8854a10b474a1b5cd6e35b32

z5557722211922_b18353faf466126de692d6cf8ff2d695

z5557722112499_7898cbe3e787bb41497ebc84a71da59d

z5557722211881_2e6fb23c4334dcd6de2d32458d50f772

z5557722211880_e06df48cbf9acbc09d247edbc5e371e2

z5557722112499_7898cbe3e787bb41497ebc84a71da59d

z5557722112371_4be8bfad1374a802894887a2752d4109

z5557722112439_218290aa32d9f9494343954049a05b16

z5557722112497_97488664be9acf330ed1c12f28a05efc

z5557722112498_cebd7cb12cb53ea1393be3d964e819a0

z5557722112500_44b2a3733ecfb143dfa17ea89be2db62

z5557722112501_5fd8a5c453daa719af7d5bff3ce37e42

z5557722112390_4326eedd9fe7e8d4a80bc344a6bde8ce

z5557722162877_5d4a38d3cd9e0459b0621cace58392cb

z5557722162727_b914ac4cfbca4819b8d59d79a682a2b1

z5557722112564_56a64f4d97582f42e68e1d140f82d4fc

z5557722112602_114155f86a0fe4f7eda1a3f8442f52b8

z5557722112603_4c9250318d891d90ed0cd92af7b0defb

z5557722112604_2caacf09ef43c1cef01490c069c23262

z5557722112607_c05fdef7a194f8f2d12e5e82876590f5

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb