GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC LỄ SƠ KẾT SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2024.

z5588692799849_2833592ef3d2b715701f81218ec45404

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC LỄ SƠ KẾT SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2024.
Nhằm đánh giá quý trình tu học, huấn luyện, sinh hoạt và các hoạt đông phật sư đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2024. Ngày 30/6/2024 BHD.GĐPTBRVT đã tổ chúc sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 tại chùa Thiên Quang.
Về tham dự hội nghị sơ kết gồm có 72 huynh trưởng các cấp là HTr cấp Tấn, thành viên BHD tỉnh, ĐDBHD tại các huyện, thị, Ban Điều hành HĐHT các cấp Tấn, Tín, Tập, đại diện BHT các GĐPT trong tỉnh..
Anh Tâm Chế-Võ Hữu Khiên, trưởng BHD tỉnh chủ trì hội nghị. Anh Tuệ Nam-Đào Nhã Phương, Phó TTK.BHD tỉnh đã đọc bản sơ kết 6 tháng đầu năm của BHD tỉnh. Bản báo cáo đã nêu rõ tình hình sinh hoạt các đơn vị GĐPT trong tỉnh, số lượng huynh trưởng và đoàn sinh trong hiện tại, các phật sư đã thực hiện trong 6 tháng qua như tu học, huân luyện, các phật sự quan trọng đã thực hiện được.
Trong 6 tháng vừa qua GĐPT BRVT đã nỗ lực thực hiện được các phật sự quan trọng như: Tổ chức đêm tưởng niệm Đức trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, bậc cao tăng thạc đức của PGVN, ân sư GĐPT VN với 700 huynh trưởng và đoàn sinh tham dự. Kết khóa Đào tạo Giảng Viên Như Tâm 1/BRVT, tổ chức Liên trại huấn luyện A-duc 14-Lộc Uyển 19 và đã kết khóa hoàn thành mỹ mãn. Trại Hạnh truyền thống ngành Nữ đã có gần 600 huynh trưởng và đoàn sinh tham dự và một số phật sự quan trọng khác…
Kế hoạch sắp tới GĐPTBRVT sẽ tổ chức Khóa Tu Mùa Hè An Lạc lần thứ 5 và Hội thi Phật Pháp đường Về Linh Thứu lần thứ 8, Hội Hiếu ngành Đồng, Hiệp Kỵ GĐPTBRVT…
Hội nghị đã góp ý thảo luận những ưu, khuyết điểm các phật sự đã thực hiện được và cùng nhau thảo luận kế hoạch thực hiện phật sự 6 tháng cuối năm.
Hội nghị sơ kết đã thành tựu vào lúc 12 giờ cùng ngày.
VP.BHDBRVT

z5588692799887_40a996f5aa1e09a745fa8801ed2b0588

z5588692799888_28dbf1342e1f2537fdb9e8ca3911a7e0

z5588692799889_7bdc12a2d3fc67017b48a7c98442f621

z5588692799890_4460bda7cb4fb109f0dad3d530e13cff

z5588692799928_d437742f2edd57f082247aae332c5efe

z5588692799944_61f22af00773fc7fad4cc3d969303fb9

z5588692844775_5aef3ea4e52029c8a897efe1832ffc38

z5588692844794_fa6024406c09f352312cc1e59f1da885

z5588692844819_62e49c599e22f35a0356ce19fdebe183

z5588692844820_574fc88d6f91a3474eeff130c5faf12a

z5588692844834_d0750969b23c4d499d8d6f4cebeeb80e

z5588692844835_a1fc95fe4a7c3ef00fb1c793b8e69793

z5588692844853_fbfcf83f9aab70900871a08986109454

z5588692844854_32de845085661b7ab96dc0ebc96ed06a

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb