Thành kính phân ưu

Thành kính phân ưu

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A-di-đà Phật Nhận được tin:  Cụ ông: Nguyễn Ngọc Trọng – Sinh năm 1954 Là thân phụ của huynh trưởng cấp Tập: Nguyễn Dương Như Trí – Huynh trưởng GĐPT Khánh Hỷ Đã xã báo thân vào lúc 9h25 ngày 04 tháng 5 năm 2020  (nhằm ngày 12 tháng 4 năm Canh […]