Thành kính phân ưu

Thành kính phân ưu

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A-DI-ĐÀ PHẬT Nhận được tin Cụ bà: THÁI THỊ ĐỘ – Pháp danh: NGUYÊN THÂN SINH NĂM 1930 Là thân mẫu của Huynh trưởng cấp Tín: Châu Thị Thu Liễu Liên Đoàn Trưởng Nữ GĐPT Khánh Lạc đã từ trần lúc 04 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2020  (nhằm […]