GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu viếng tang

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu viếng tang

Như tin đã đưa nhận được tin cụ bà Thái Thị Độ là thân mẫu của huynh trưởng cấp tín Châu thị Thu Liễu, Liên Đoàn trường ngành Nữ GđPT Khánh Lạc đã từ trần vào lúc 4 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2020 (nhằm ngày 25.4. Canh tý) tại tư gia thọ 90 […]